Chat with us, powered by LiveChat

Inköp & lagerpåfyllnad

Att få nöjda kunder handlar till stor del om att kunna leverera rätt sak i rätt tid. En komplett översikt över inköp och lagerförsörjning är en förutsättning för att uppfylla kundens förväntningar. En ytterligare fördel är att du minskar kapitalbindningen!
Video

Få kontroll över din lagerhantering

Automatisk påfyllnad, alltid rätt mängd på lagret

Många företag har problem med att ha fullständig kontroll på vad man har i lager och när och hur mycket man ska köpa in. Med Extend Commerce kan du automatiskt beställa varor vid vissa nivåer eller påminna dig om att det är dags att se över dina inköp. I Extend Commerce ställer du in regler för ditt lager via lösningen för automatisering av lagerpåfyllnad. Ange grundläggande data, ledtider, skapa varningar om avvikelser, ställ in automatisk påfyllning och få överblick över dina produkter.

Proaktivitet & kontroll

Skapa egna e-postmeddelanden som skickas baserat på olika händelser som; avvikelse i ankomstmottagning, när lagersaldot når säkerhetslagernivå, försenad gräns i dagar eller andra relevanta händelser. Detta gör det enkelt för dig att hålla dig uppdaterad med förseningar, eller när korrigering krävs. Lagerhantering hjälper dig att köpa nya varor baserat på dina regler och prognoser.

Försörjningssätt

Handeln mot kund måste kunna hantera många olika försörjningssätt såsom lagerleveranser, direktleveranser, konsignationsleveranser, digitala leveranser osv. Extend Commerce presenterar leveranstid och möjlighet till samleveranser baserat på kundens behov och tillgänglighet oavsett distributionssätt. Detta möjliggör att hantera stora mängder varor oavsett på vilket lager de finns.

Tidigare använde vi flera olika system för fakturering, lagerhantering och order vilket innebar att vi hade många felkällor. Bland annat var vi tvungna att ha uppdaterade lagersaldon i två olika system vilket inte gick att automatisera. I dag är Extend Commerce system vårt enda affärssystem. Det täcker in alla delar av våra affärsprocesser, har minimerat antalet felkällor, förenklar kommunikationen med våra kunder och leverantörer plus att det sparar väldigt mycket tid. Ett exempel på ökad effektivitet är fakturahanteringen. Tidigare jobbade en person fyra timmar per vecka för att sköta fakturering. Idag skapas fakturan automatiskt och skickas via e-post, EDI eller post. För oss är det en enorm tidsbesparing som lätt kan omvandlas till kronor och ören. Agrols 3PL-partner är också användare av Extend Commerce system vilket ytterligare effektiviserar kommunikationen mellan Agrol, kunden och distributören.

— Fredrik Andersson, Agrol Oil.

Prognoser och fasta beställningspunkter

För att styra inköp används fasta beställningspunkter eller prognoser. Om du inte vill arbeta med fasta beställningspunkter där system varnar eller köper in vid viss nivå kan du koppla inköp till en estimerad framtida förbrukning av dina varor. Detta definierar du under prognoser i affärssystemet. Prognoser kan löpande uppdateras för att avspegla det kommande behovet.

Dropship 

Dropship är en modell som innebär att en distributör eller tillverkare levererar varor direkt till slutkund, på uppdrag av köparen. Genom denna hantering minskas kapitalbindningen och kostnad för att hantera varor på lager. I vissa fall vill man även koordinera leverans av varan X som kommer från leverantör med en lagerhållen vara Y. I Extend Commerce skickas varan från leverantör till lager i Sverige där den packas om och alla varor i leveransen sammanförs.

Inköpsorder, en viktig del i en tight process

Inköp och lager är tätt sammanlänkade eftersom inköpet är det som triggar en lagerpåfyllnad. Skapar du inköpet i Extend Commerce BACKEND kan du, när du tar emot varorna, enkelt scanna dessa och lägga in det som en förväntad inleverans.

Inköpsorder som skapas i BACKEND kan skickas som ett mail med bifogad fil, alternativt kan du låta leverantören logga in på inköpsportalen. Där finns all den information som du vill att leverantören ska känna till, prognoser, dokument, ritningar mm. Leverantören kan t ex editera/bekräfta inköpsorder om bara 100 av de beställda 120 artiklarna kan levereras i denna beställning. Kommunikationen mot leverantör kan även automatiseras via EDI direkt in i dennes system (kräver kundanpassning).

Automatisera och effektivsera dina inköp och lagernivåer Kontakta oss

Integration

Om du är intresserad av att integrera leverantör med EDI, dvs att skicka informationen elektroniskt direkt till deras system kan det göras på olika sätt. Vanligast är att man skickar en order till dem och att de skickar en orderbekräftelse samt meddelande som anger detaljer för varor som skickas eller är färdiga för leverans. Detta kan göras på flera sätt. Om du är intresserad av att integrera din leverantör, kontakta oss då på integration@extend.se så hjälper vi dig att hitta det sätt som passar din verksamhet bäst.

Läs mer om integration med leverantör

Mer logistiklösningar

VMI

VMI (Vendor Managed Inventory) innebär styrning av lager som fysiskt kontrolleras av kunder. XTND BACKEND & WMS funktioner stödjer många av olika metoder för att hantera denna tjänst. Se hur vi hjälper Solar och deras kund Veab

 

Konsignationslager

Möjlighet att sätta upp flera lager som kan kontrolleras och hanteras i systemet precis på samma sätt som distributionscenter. Läs mer

Ledtidsberäkning & disponibilitetskontroll

Med Extend Commerce hanterar du beräknade och bekräftade tider på allt, såsom order och inköp från exempelvis leverantör. Det möjliggör stor kontroll på varuflödet.