Chat with us, powered by LiveChat

Vi kan integration!

För oss är integration självklart och vi integrerar i alla format och kommunikationssätt. Vi har många standard kopplingar och special integrationer.

EDI (Electronic Data Interchange)

Även om nya format och meddelandetyper blir allt vanligare är traditionell EDI (Electronic Data Interchange) fortfarande det mest använda när det gäller utbyte av information mellan olika system. Vi har lång erfarenhet av EDI och via vår EDI-växel hanterar vi idag de flesta förekommande EDI-meddelandena, både inkommande och utgående globalt (EDI skiljer sig i vissa delar mellan EMEA och US). Som kund kan du antingen använda våra färdiga EDI-meddelanden, men vi bygger även kundspecifika integrationer. Extend Commerce kan integrera till alla system i många olika format. Som EDIFact, XML och text. Hur vi kommunicerar skiljer sig också ofta åt och vi jobbar med flera olika format och kommunikationsmetoder.

Format

* EDIFact

* XML

* Text

* Excel

* Web Portal

Kommunikation

* Http & Https

* Web API

* FTP & FTPS

* Mail

 

API

Extend Commerce gör det enkelt att ansluta olika system via API:er (Application Programming Interface). Behövs realtidsutbyte av information är API:er en överlägsen teknik och vi har standardkopplingar till många olika webshopar, affärssystem och stora industriaktörer. Det är en prioriterad och central del i vår strategi att göra det enkelt att integrera system och vi utökar löpande antalet API:er. Exempel är: Magento, Magneto 2, WooCommerce, Shopify, Fortnox, Ongoing. Många integrerar även mot vårt API.Exem,pel på detta är Askås, Jetshop, Shopbox och Minuba.

Några av våra standard API integrationer

Fortnox

Handlar ditt företag med varor och vill ha en lösning som hjälper dig idag och imorgon? Då ska du välja Extend Commerce i kombination med Fortnox. Fortnox hanterar de ekonomiska transaktionerna och Extend Commerce ERP plattform order, lager och saldo. Tillsammans blir systemen en perfekt kombination för att bygga ett affärskritiskt ekosystem, helt enkelt den nya tidens affärssystem. Läs mer om Fortnox & Extend Commerce

Ongoing

Ongoing är det vanligaste lagersystemet som tredjepartslogistiker i Sverige använder. Genom Extend Commerce koppling mot Ongoing kan kunderna enkelt integrera sitt externa lager vilket ger möjlighet att synka lagret mot Extend Commerces ERP plattform avseende kommunikation vid orderläggning och återkoppling från Ongoing vid lagerhändelser. Läs mer om Ongoing

Shopify

Standardintegration byggd utifrån Shopifys API. Extend Commerce har byggt in flexibilitet kring bland annat vilket status som ska trigga integrationen. När en order läggs i Shopify triggas en realtidsuppdatering av saldo, vilket gör att det saldot som visas i webbshoppen alltid är korrekt. Informationen från webbshopen skickas vidare till ett externt lager för saldosynkning eller ekonomisystem för fakturering och matchning/avräkning mot Klarna, Stripe mm. Detta matchas via separat API via extern leverantör. Läs mer om integrationen

Magento

Standardintegration byggd utifrån Magentos API. Extend Commerce har byggt in flexibilitet kring bland annat vilket status som ska trigga integrationen. Informationen från webbshopen skickas vidare till ett externt lager för saldosynkning eller ekonomisystem för fakturering och matchning/avräkning mot Klarna, Stripe mm. Detta matchas via separat API via extern leverantör. Läs mer om integrationen

WooCommerce

Standardintegration byggd utifrån WooCommerce API. Extend Commerce har byggt in flexibilitet kring bland annat vilket status som ska trigga integrationen. Informationen från webbshopen skickas vidare till ett externt lager för saldosynkning eller ekonomisystem för fakturering och matchning/avräkning mot Klarna, Stripe mm. Detta matchas via separat API via extern leverantör. Läs mer om integrationen

Kassasystemsintegration

Kassasystem/POS är en försäljningskanal som integreras med Extend Commerce ERP-plattform. Tillsammans med Shopbox skapar Extend Commerce en lösning med integration för kund-, order- och lagersynkronisering. När du ansluter din butik till vår plattform kan du se och använda lager utöver ordinarie lager. I Shopbox finns många bra funktioner som presentkort, lojalitetsprogram etc.