Chat with us, powered by LiveChat

Digitalisera dina finanstjänster

Vi har digitaliserat analoga processer i över 10 år för kunder som Santander och Nordea.

Vi är finansbolagens webbshop, det vill säga att vi är front-end som innebär att du kan sälja dina tjänster genom partners och kan hantera affärer effektivt. Här kan du skapa erbjudanden, administrera regelverk för ränteberäkningar, sätta egna beslutsstödsmodeller och simuleringsmöjligheter för att finansbolaget eller partner skall kunna optimera affären. Extend Commerce hjälper till att göra det ekonomiskt rationellt och du som kund kan sätta upp egna kriterier för kreditbeslut. Eftersom Extend Commerce (tidigare under namnet Smartwork) verkat inom branschen i många år så kan vi arbetsflödet för processer och i slutändan skapar vi ett färdigt kreditavtal som finansbolag kan börja fakturera utifrån.

Extend Commerce lösningar fungerar också som en fullständig samarbetsplattform för finansiella tjänster kring krediter dvs. tjänster såsom leasing, avbetalning och fakturabelåning och factoring.

Effektivt

Med Extend Commerce lösningar kan du effektivisera din verksamhet dramatiskt. Våra funktioner såsom uppgifter om köpeavtal flyttas sömlöst till faktureringssystem, i kombination med validering i realtid mot kundspecifika beslutsmodeller minskar detta manuell hantering och förbättrar kvaliteten på tjänsterna.

Säkerhet och ansvar

Vi är en molntjänst som ständigt revideras och granskas, ni kan lita på oss. Med vår molntjänst finns all utveckling vi gjort för olika kunder under alla år tillgänglig i vår plattform. Det är många år av ackumulerad kunskap och funktionalitet. Och med hundratals processer som dagligen hanteras i plattformen får du tillgång till tusentals timmar av problemlösning, dessutom delar alla våra kunder på kostnaden för vår drift som följer era högt ställda krav.

Färdiga kopplingar

I eKredit så finns det många färdiga standardkopplingar mot ledande leverantörer för beräkningar av kreditbeslut. Detta gör det enklare och billigare för dig att komma igång med vår plattform.

I vår bransch är time to market en stor konkurrensfördel och med Extend Commerce som partner har vi kortat ner tiden för utveckling genom att de själva har kompetens inom vår bransch. Det gör att de själva kan föreslå och utföra förändringar. Att vi dessutom har en driftsäkerhet idag på 99,8 % är ju så klart ingen nackdel heller.

— Rolf Niden, Santander Bank

Extend Commerce eKredit

Santander Bank är marknadsledande på Leasing vid bilköp. Den helt digitaliserade eKredit lösningen bygger på ett långt samarbete mellan Extend Commerce och Santander.

Läs mer om caset

 

 eKredit™

eKredit™ vår mest avancerade tillämpning av ”integrerad form logic”. Vi har paketerat detta som en färdig tjänst för hantering av hela affärsprocessen för finansiella avtal, exempelvis hyresavtal, leasingavtal och hyrköpavtal. Vi hanterar beslutsprocessen hos kreditgivaren, kredittagaren samt arbetsprocessen för återförsäljaren av krediten.

 Form Design

Form Design handlar om traditionell design av blanketter. Vi designar normalt sett blanketter för digitalt bruk, men många blanketter är tillika juridiska handlingar och skall kunna skrivas ut exakt såsom utformningen är på skärm. Detta kräver både kunskap och rätt verktyg.

Integrated Form Logic

Vi bygger in logik, kopplingar mot andra datakällor och samverkar med publika datatjänster. Allt detta för att bygga avancerade tillämpningar av affärsprocessen i samband med nyttjandet av digitala blanketter. Blanketter har ett juridiskt värde, vilket inte en ”vanlig” sida i ett IT-system har.

Distributed decisions

Att ta ett beslut är enkelt. Att administrera och följa regelverk för kvalitetssäkring och uppföljning om varför beslut togs samt på vilka grunder beslutet togs, är svårare. Med Extend Commerce Distributed decision kan du sätta upp regelverk för hur beslut får tas (s.k. scoring modeller). Ge användare i hela organisationen redskap för att fatta beslut i realtid när man har kunden framför sig. Samtidigt lagras all känd data kring beslutet och vi säkerställer att underlagen finns att återskapa.

 Workflow

Använd vårt Workflow för att bygga upp arbetsflöden för digitala blanketter inom och utom din organisation. Attestflöden, godkännande och andra liknande steg är vanligt förekommande i ett arbetsflöde för blanketter. Alla blanketter lagras arkivbeständigt, både vad gäller formulärdesignen och innehållet (metadata) på våra servrar som finns i Sverige. Vi hanterar informationssäkerheten enligt ISO/IEC 27000.

 BankID

Vi använder BankID som signeringsmetod när blanketten skall signeras på ett juridiskt hållbart sätt. Vi tillhandahåller även tjänster för integrerade printfunktioner. lägga till, lägga till
Kontakta oss för att höra mer om våra finanstjänster. Kontakt