Chat with us, powered by LiveChat

Det du behöver när du behöver det...

Extend Commerce har många lösningar som hjälper dig effektivisera din vardag och få kontroll på din verksamhet. Och plattformen är modulbaserat och byggt för tillväxt!
Video

Extend Commerce lösningar sprider över ett brett spektrum men det som är gemensamt för våra kunder är att man har ett behov av att kunna effektivare och förbättra kontrollen av sina ordrar från många källor, det vi kallar multikanal försäljning samt kunna göra inköp och ha koll på lager. Allt detta kan göras i affärssystemet men vi integrerar även med andra applikationer för att kunna erbjuda de funktioner och lösningar du behöver. här nedan ser du översikt över våra mest centrala lösningar.

E-handel

E-handel är idag en självklar kanal för de flesta företag som säljer till slutkund men det börjar även efterfrågas för att hantera B2B-försäljning. Potentialen med e-handel är stor men här finns också många utmaningar. Skillnaden mellan att lyckas eller inte handlar i slutändan ofta om logistik, process och hur man hanterar olika typer av orderflöden som returer, restorder och delleveranser. Läs mer om e-handel

Fortnox

Handlar ditt företag med varor och vill ha en lösning som hjälper dig idag och imorgon? Då ska du välja Extend Commerce i kombination med Fortnox. Fortnox hanterar de ekonomiska transaktionerna och Extend Commerce ERP plattform order, lager och saldo. Tillsammans blir systemen en perfekt kombination för att bygga ett affärskritiskt ekosystem, helt enkelt den nya tidens affärssystem. Läs mer om Fortnox & Extend Commerce

Inköp & lagerpåfyllnad

Att få nöjda kunder handlar till stor del om att kunna leverera rätt sak i rätt tid. En komplett översikt över inköp och lagerförsörjning är en förutsättning för att uppfylla kundens förväntningar. En ytterligare fördel är att du minskar kapitalbindningen! Läs mer om inköp & lagerpåfyllnad

Integration

I framtiden ser vi olika ekosystem av tjänster som vart och ett är experter på sin specifika process men som kan kopplas ihop och utbyta information. Extend Commerce har redan idag många färdiga kopplingar till såväl system som industriaktörer. Läs mer om integration

Lager

Extend Commerce WMS system passar dem som behöver ett lagerhanteringssystem anpassat till ständigt föränderliga affärskrav, oavsett om du är en professionell tredjepartslogistiker eller ett mindre e-handelsföretag med eget lager. Läs mer om lager  

Multikanal

För att få ett fungerande system måste alla säljkanaler integreras och synkas mot lager. Genom att samla all data för artikel, kund och leverantör på ett ställe och skapa regelverk och logik underlättas försäljningen i flera kanaler. Lär mer om multikanal

Order Management

Det är många bollar som ska hållas i luften när man driver företag. Genom att samla all information på samma ställe får du en total kontroll över företagets processer, från order till slutfakturering. Läs mer om Order management

Transport

Att kunna koppla sin order (inköp och kundorder) till en transport eller sändning är helt avgörande för att få en bra överblick och kostnadskontroll. Med Extend Commerce WMS system inbyggda transportadministrativa funktioner har du kostnadsfri tillgång till alla de stora transportörerna och kan på ett enkelt och effektivt sätt boka och skicka elektroniska transportbokningar samt printa dokument och labels utan att behöva använda tredje parts programvara (TA-system). Läs mer om transportbokning

Redovisning & Analys

Extend Commerce ERP plattform hanterar ekonomiska rutiner så att du kan lägga fokus på affärsprocessen istället för redovisning. Med hjälp av kvalitetssäkrade funktioner, som följer ISO 27000-standarden, hanteras allt från fakturering, kundreskontra, koncernkontering till elektronisk kreditgivning av olika tillgångar. All transaktionshantering följer de högt uppställda kraven från finansbranschen och revideras årligen av extern part. Läs mer redovisning &analys

Från dag ett såg vi ett globalt intresse för våra produkter. Vi valde Extend Commerce för att vi snabbt kunde komma igång med det vi behövde direkt, samtidigt som vi fick ett system som enkelt kan växa med oss i takt med att vi öppnar nya marknader. För oss är det viktigt att vi har koll på alla inkommande förfrågningar, kundorder och inköp samt att vi har realtidssynk mot våra tredjepartslager varifrån vi distribuerar till hela världen. Systemet hjälper oss med påminnelser kring inköp baserat på lagernivåerna.  Med Extend Commerce har vi ett system som blir ”center of gravity” som gör att vi har kontroll och kan fokusera på vår business,

— Johan Nihlén, Grundare & VD Altered
Vill du veta mer om våra lösningar Kontakta oss för en demo!