Chat with us, powered by LiveChat

Affärssystemet för dig som vill jobba smartare – & växa mer.

Alla branscher och varje bolag har olika förutsättningar. Vi arbetar över många områden men gemensam nämnare är att våra kunder jobbar med fysiska varor som köps in och säljs.

Vi har kunder i många olika branscher. Men vi vet att för vissa kunder och branscher passar Extend Commerce perfekt.  Här nedan kan du läsa mer om hur vi hjälper kunder inom Retail/handel, FMCG, Pharma, och Vin & sprit.

Jobbar du med fysiska varor, då är Extend Commerce rätt affärssystem! Kontakta oss så berättar vi mer!

Handelsbolag

Att köpa och sälja varor bygger på väldigt enkla principer, men alla som någon gång hanterat en transportorder eller ett lagerflöde vet att det finns hinder på vägen.

Med Extend Commerce får du koll på hela processen, och kan följa samtliga flöden – från order till slutbetalning – i realtid.

Några av våra kunder:

Spares /Flattered / Qvesarum / Venture Design

 

Hur hjälper vi bolag inom handel och trading

I Extend Commerce har vi avancerat stöd för att  hantera produktstruktur/produktfamilj. Många av våra kunder jobbar även med sk. BoM produkter dvs att en slutprodukt eller en packeterad produkt innehåller flera olika delkomponenter. Systemet hanterar detta såväl mot kunder men även kontroll på när delar till en produkt behöver fyllas på i lager mm.

Våra kunder vill snabbt och effektivt kunna integrera säljkanaler såsom webbshoppar, EDI -koppling till stora kunder och marknadsplatser t ex Sello och Mirakle.
Om man har butiker skall även PoS/kassasystem integreras. Vi har bland annat API-koppling till Shopbox.
Många av våra kunder använder tredjepartslogistker dvs outsoecad logistikhantering. Från affärssystemher har vi många integration till tredjepartslogistikers WMS system så som till exempel Ongoing.

Vi ser att det blir allt vanligare och viktigare att snabbt kunna försörja kunder med sina ordrar. Därför blir det allt vanligare att ha många lager. I Extend Commerce har du koll på alla lager och det disponibla saldot i realtid. Det är också lätt att lägga till nya lager.

B2B-shop för att ta emot order från kund. Vår B2B-shop fungerar som ett ”frontend” av affärssystemet. All logik som prislista, sortiment och kreditlimit styrs direkt från affärssystemet. Webbshoppen anpassas efter kundens önskemål och kan visa saldo, inkommande leveransdatum per produkt, möjlighet att bli notifierad när produkt finns i lager igen och mycket mer. – Kunderna ser även sina fakturor, orders och pågående sändningar i webbshoppen.

Vi erbjuder BI-Analys, genom export av sälj och fakturadata via ett standard API. Du väljer sen själv vilket verktyg du vill använda för att spara och presentera data så som exempelvis Google Data Studio.

Vårt WMS/lagersystem är molnbaserat och skapar en digital process, vanligast är att man använder  surplatta och handskanner. Transportadministration, dvs bokning och utskrift av fraktdokument är inbyggt och Extend Commerce har egna EDI-kopplingar till de största transportörerna.

En av nycklarna till framgång inom handel är att ha kontroll på sina inköp. Se till att du alltid ha rätt lagernivå och att du beställer i tid för att inte stå med tomma lager. I Extend Commerce finns det många funktioner som hjälper dig. Att jobba med beställningspunkter  är vanligt men man kan även jobba med prognoser som uppdateras baserat på faktisk förbrukning. I affärssystemet har du även kontroll när dina varor förväntas att komma in vilket gör att du kan styra orders mot inköpet istället för att ta saldo och låsa produkter på lagret.

Läs mer om våra lösningar!

När man byter system behöver man också blicka framåt, och tänka »var är vi om X antal år?«, och säkerställa att systemet klarar av det. Nu har vi haft Extend Commerce ett tag, och vårt första intryck har inte ändrats.

— Talal Alshammari, VD och grundare, Spares Nordic.

Exempel på kunder

Vi hjälper handelsföretag med allt från multilager, multikanalförsäljning och optimerade inköp och mycket mer Kontakta oss så berättar vi mer!

Dagligvaruhandel (FMCG) och EDI

Många aktörer hanterar idag sina order via EDI-format. Via en standardkoppling i Extend Commerce kan du som är leverantörer till dagligvaruhandel/apotek/systembolaget och andra större aktörer ta emot order direkt i plattformen. Du får dessutom full koll på batcher, bäst-före-datum och kan ställa in mycket precisa flöden för dina leveranser.

Några av våra kunder inom FMCG:
BioSalma / Hav & Land / Klöverbergsgården

 

Hur hjälper vi bolag inom FMCG? 

Extend Commerce har via vår partner EDI Solutions integration/EDI-koppling till de stora aktörerna inom dagligvaruhandel såsom ICA, Coop, AxFood och Bergendahls. Genom vår standard integration integrerar du snabbt och till en låg kostnad. Vanligtvis innebär en integration att du tar emot order från din kund, skickar en orderbekräftelse och ibland även leveransbesked samt fakturan.

Vår B2B-shop fungerar som ett ”frontend” av affärssystemet. All logik som prislista, sortiment och kreditlimit styrs direkt från affärssystemet. Webbshoppen anpassas efter kundens önskemål och kan visa saldo, inkommande leveransdatum per produkt, möjlighet att bli notifierad när produkt finns i lager igen och mycket mer. – Kunderna ser även sina fakturor, orders och pågående sändningar i webbshoppen.

Fortnox hjälper dig med ekonomin. Vi ger dig kontroll över order och varuflödet så att du jobbar med det du är bäst på.
Tillsammans skapas det moderna affärssystemet byggt för multikanal och tillväxt.

Du kan enkelt integrera Extend Commerce med Fortnox för att få en helt integrerad lösning. Så oavsett om du är en befintlig kund till Extend Commerce eller ny, kontakta oss så startar berättar vi hur du kommer igång!

Du kan även läsa om vår integration till Fortnox på Fortnox hemsida Fortnox-Extend Commerce

Alla som använder Extend Commerce som affärssystem integrerar sitt lager för att hela tiden ha kontroll på saldot på lagret och framförallt det disponibla saldot. Till de tredjeparstlogisiker som använder Extend Commerce så är det enkelt att integrera mot dessa. Vidare har Extend Commere  integration till flera WMS och 3PLare som ex. Ongoing och DreamLog.

En av nycklarna till framgång inom handel är att ha kontroll på sina inköp. Se till att du alltid ha rätt lagernivå och att du beställer i tid för att inte stå med tomma lager. I Extend Commerce finns det många funktioner som hjälper dig. Att jobba med beställningspunkter  är vanligt men man kan även jobba med prognoser som uppdateras baserat på faktisk förbrukning. I affärssystemet har du även kontroll när dina varor förväntas att komma in vilket gör att du kan styra orders mot inköpet istället för att ta saldo och låsa produkter på lagret.

I Extend Commerce har du koll på bäst-före-datum hantering och kontroll vid utleverans. Du kan redan när du tar emot en inleverans scanna el. manuellt ange bäst-före-datum och batch nr. Om du gör det kan du vid utleveransen välja den batch och även se bäst-före-datum vid plocket så du alltid väljer rätt och levererar ut det med kortast livslängd först. Du kan även ta ut rapporter av vilka produkter som har kort hållbarhet för att kunna styra kampanj/försäljning och minimera spill.  Detta  möjliggör även nödvändig stöd för bakåt spårning av batch.

– WMS/lagersystem som är molnbaserat och skapar en digital process med surfplatta och handskanner. Transportadministration är inbyggt och vi har egna EDI-kopplingar till de största transportörerna.

Vårt WMS/lagersystem är molnbaserat och skapar en digital process, vanligast är att man använder  surplatta och handskanner. Transportadministration, dvs bokning och utskrift av fraktdokument är inbyggt och Extend Commerce har egna EDI-kopplingar till de största transportörerna.

Hör mer om hur vi hjälper kunder inom FMCG

Några av våra FMCG kunder

Läs vår pressrelease om hur man enkelt integrerar DVH med Fortnox och Extend Commerce. Standardintegration skapar möjligheter för livsmedelsproducenter

Alkoholhaltiga drycker, försäljning till Systembolaget och HoReCa

Att sälja varor till Systembolaget omfattas av en rad regler och föreskrifter. Det kan tyckas komplicerat, men precis som med mycket annat: ju mer man kan och har koll på, desto enklare går det. Med Extend Commerce kan du ta emot order från Systembolaget direkt i plattformen via en EDI-koppling. Vi kommunicerar även tillbaks orderbekräftelse och faktura. Vidare har vi upplägg för att effektivisera returflödena med Systembolaget. När det gäller rapporter så skapar vi de standardrapporterna du behöver som ex. punktskatt.

Några av våra kunder inom alkoholdistribution:
HJ Hansen / Exacta Logistics / Brewery

Hur hjälper vi alkoholdistributörer?
– Integration via EDI till Systembolaget, inkl returprocess
– Rapporter, t ex Punktskatt-rapport
– B2B-shop. Vår B2B-shop som fungerar som ett ”frontend” av affärssystemet. All logik, inklusive prislista, sortiment och kreditlimit styrs direkt från affärssystemet. Webbshoppen anpassas efter kundens preferenser och kan visa saldo, inkommande leveransdatum per produkt, få notiser när produkt finns i lager igen och mycket mer. Kunden ser även sina fakturor, orders och pågående sändningar.
– Integration till tredjepartslogistiker.
– Integration till Fortnox.
– Inköp/försörjning och stöd för beställningspunkter och prognoser.
– WMS/lagersystem som är molnbaserat och skapar en digital process med surplatta och handskanner. Transportadministration är inbyggt och vi har egna EDI-kopplingar till de största transportörerna.

Vill du veta mer om hur vi hjälper distributörer av alkohol

Exempel på kunder inom dryckesbranschen

Punkskattrapport, Systembolagintegration, HoReCA webshop, Fortnoxintegration och mycket mer vi levererar Kontakta oss så berättar vi mer!

Läkemedel kräver full kontroll och certifering

I läkemedelsbranschen är säkerheten A och O, och det råder absolut nolltolerans kring misstag. Att säkra order-, lager-och inköpsprocessen är ett steg på vägen. Med mer än tjugo års erfarenhet av kontroll, kvalitet och driftssäkerhet kan Extend Commerce säkra spårbarheten genom hela processen – från produktion till slutlig leverans.

Läkemedelsbranschen, eller Life science, är en strikt kontrollerad sektor. Med internationella standarder som GDP (Good Distribution Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice) kontrolleras alla läkemedel noggrant från tillverkning, via hantering till försäljning.

Enligt GMP/GDP Annex 11 krävs också att de IT-system som används inom Life Science ska ge full spårbarhet, och allt som som sker i systemet måste kunna verifieras och vara säkrat mot manipulation.

Läkemedel kasseras i onödan – brister i logistiken

Exempel på kunder inom Pharma

Vi är certifierade och har kunskapen! Vill du veta mer om hur vi hjälper läkemedelsbolag