Chat with us, powered by LiveChat

Integrera ditt tredjepartslager för realtids-synkning

Ha koll på ditt lager i realtid med en standardintegration mellan Extend och din logistikpartner.

Lager har alltid vari en central del i Extends lösning. Vi har ett eget lagersystem (WMS) men vi integrerar även till andra WMS för att kunna erbjuda en integrerad lösning även mot andra lagersystem och 3PLare. Eftersom vi jobbar med detta har vi god kännedom om processer och utmaningar. Idag har vi koppling till många olika 3PLare som såväl använder vårt system som andra, det viktigaste för oss är att vi kan leverera en stark helhetslösning där du som kund har kontroll på alla dina flöden inklusive lagersaldo och lager aktiviteter.

Ongoing

Ongoing är det vanligaste lagersystemet som tredjepartslogistiker i Sverige använder. Genom Extends koppling mot Ongoing kan kunderna enkelt integrera sitt externa lager vilket ger möjlighet att synka lagret mot Extend avseende kommunikation vid orderläggning och återkoppling från Ongoing vid lagerhändelser.

 

Hur funkar integrationen

Integrationen baseras på Ongoings standard-API som Extend etablerar som en sk ”standardkoppling”.

All kommunikation sker via krypterade HTTPS. Så här ser processen ut:

  1. Produktinformation, uppdatera löpande (Extend master)
  2. Orderinformation, uppdateras löpande åt båda hållen.
  3. När man plockat informeras Extend och plockkvittens en minskar lagret och uppdaterar kostnad sålda varor
  4. Extend genererar ett fakturaunderlag som skickas till Fortnox, där logiken hanteras.
  5. Inköp skapar en förväntad inleverans till Ongoing. Den uppdateras löpande.
  6. När man skapar en inlagring så …..
  7. Saldot till Extend uppdateras och Extend skapar en händelse som höjer lagervärdet. Extend kan även göra en omvärdering av lagret (automatisk produktkostomräkning baserat på inköpet och/eller ex. valutakurser. Eftersom Extend får info från Ongoing matchas verkligt inlevererat mot beställt (inköp).
  8. Saldodifferens hanteras med en daglig avstämningsfil där Extend uppdaterar differenser baserat på det faktiska saldot från Ongoing (master)

Vi har valt att jobba med Extend som vårt nya affärssystem pga att vi behöver skala upp och digitalisera oss, kunna vara mer effektiva och bygga ett helt ekosystem av alla våra olika applikationer såsom Ongoing och Fortnox. Vi är supernöjda och väldigt glada att vi nu är rustade för att kunna växa riktigt stort.

— Elin Alemdar, Stylein

Andra kopplingar

Extend har integration till andra WMS (lagersystem). Under Q4 2018 adderades Capacity som möjliggör för Extend kunder att enkelt kunna addera 3PL tjänster i USA. Dessutom finns integration till Visma  Lager. Under Q2 2019 kommer integration till NYCE.

Vill du integrera mot din 3PLare? Kontakta oss