Chat with us, powered by LiveChat

Extend tror på partnerskap

"Vi vill att du som kund skall kunna välja den lösning som är bäst för dig och få hjälp av dom som kan hjälpa dig på det bästa sättet. Därför jobbar vi med partners."
Mathias Bredin, Sälj & markandschef, Extend Commerce

Vad är partner

Extend Commerce erbjuder ett unikt och attraktivt partnerprogram till utvalda partners. Att vara en del av partnerprogramet ger våra partners ett antal möjligheter att hjälpa till att definiera, karakterisera och stärka funktionsutveckling mellan Extend Commerce och respektive partner.

Partnerprogrammet gör det möjligt för våra partnerskunder att få tillgång till ett av de mest kompetenta system- och logistikkostnadssystemen på marknaden och samtidigt kunna använda de olika funktionerna som man sedan tidigare använder hos partnern.

I de flesta fallen integreras funktioner direkt och enkelt i partnerns befintliga systemlandskap, vilket skapar värde för kunden och tydliga intäkter för våra partners . Alla rättigheter och skyldigheter beskrivs i ett separat avtal.

 

Vill du bli partner till Extend Commerce?

Partnerskap med Extend Commerce ska vara lukrativ, okomplicerad, tydlig men framför allt enkel för alla berörda parter att förstå. Vi kan erbjuda partnerskap inom en rad olika områden:

 

Projekt mgmt. – Driva och leda implementeringsprojekt och change mgmt arbete.

Specification / Solution arkitektur – Skapa specifikationer för kunddriven utveckling.

Integreringar (File / API) – Integrationsarbete och standardkopplingar mot externa datakällor.

Utbildning och implementation – Slutanvändarutbildnings- och genomförandestöd.

Konfiguration – Konfiguration och aktivering av funktioner och moduler.

Storefront design – Anpassningar runt utökning av butiksfrontfunktionen.

Anpassade rapporter och dokument – Kundspecifika dokument och rapporter.

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du är leverantör inom ett av ovanstående verksamhetsområden och har en kundbas som är i behov av våra funktioner.
Vill du veta mer om våra partner eller själv bli partner? Kontaka oss