Chat with us, powered by LiveChat

Integrera ditt tredjepartslager för realtids-synkning

Ha koll på ditt lager i realtid med en standardintegration mellan Extend Commerce och din logistikpartner.

Lager har alltid varit en central del i vår lösning. Vi har ett eget lagersystem (WMS) men vi integrerar även till andra WMS för att kunna erbjuda en integrerad lösning även mot andra lagersystem och 3PLare. Eftersom vi jobbar med detta har vi god kännedom om processer och utmaningar. Idag har vi koppling till många olika 3PLare som såväl använder vårt system som andra, det viktigaste för oss är att vi kan leverera en stark helhetslösning där du som kund har kontroll på alla dina flöden inklusive lagersaldo och lager aktiviteter.

Ongoing

Ongoing är det vanligaste lagersystemet som tredjepartslogistiker i Sverige använder. Genom vår koppling mot Ongoing kan kunderna enkelt integrera sitt externa lager vilket ger möjlighet att synka lagret mot oss avseende kommunikation vid orderläggning och återkoppling från Ongoing vid lagerhändelser.

 

Hur funkar integrationen

Integrationen baseras på Ongoings standard-API som Extend Commerce etablerar som en ”standardkoppling”.

All kommunikation sker via krypterade HTTPS. Så här ser processen ut:

  1. Produktinformation, uppdatera löpande (XTND BACKEND master)
  2. Orderinformation, uppdateras löpande åt båda hållen.
  3. När man plockat, informerasXTND BACKEND och plockkvittensen minskar lagret och uppdaterar kostnad sålda varor.
  4. XTND BACKEND genererar ett fakturaunderlag som skickas till Fortnox, där logiken hanteras.
  5. Inköp skapar en förväntad inleverans till Ongoing. Den uppdateras löpande.
  6. När man skapar en inlagring så …..
  7. Saldot till XTND BACKEND uppdateras och vi skapar en händelse som höjer lagervärdet. Vi kan även göra en omvärdering av lagret (automatisk produktkostomräkning baserat på inköpet och/eller ex. valutakurser. Eftersom vi får info från Ongoing matchas verkligt inlevererat mot beställt (inköp).
  8. Saldodifferens hanteras med en daglig avstämningsfil där vi uppdaterar differenser baserat på det faktiska saldot från Ongoing (master)

Vi har valt att jobba med Extend Commerce som vårt nya affärssystem pga. att vi behöver skala upp och digitalisera oss, kunna vara mer effektiva och bygga ett helt ekosystem av alla våra olika applikationer såsom Ongoing och Fortnox. Vi är supernöjda och väldigt glada att vi nu är rustade för att kunna växa riktigt stort.

— Elin Alemdar, Stylein

Andra kopplingar

Extend Commerce har integration till andra WMS (lagersystem). Exempelpå integration i Sverige är  DreamLogistics,  Visma Lager och NYCE, men vi har även kopplat upp lager utomlands som exempelvis  Capacity i USA som möjliggör för våra kunder att enkelt kunna addera 3PL tjänster där.

Vill du integrera mot din 3PLare? Kontakta oss