2015-12-05

Version: 4.6.1 & 4.6.2

Smartwork Backend – Release 4.6.1 och 4.6.2

Vissa funktioner kommer vid versionslyft alla kunder få tillgängliga, medan andra kräver en arbetsinsats av Extend support för konfigurering. Även denna information kan ni ta del av i nämnda lista.

Vad gäller tidpunkt för versionslyft så återkommer vi inom kort så får ni separat epost om detta.

I detta dokument beskriver vi båda versionernas innehåll därför att vi släpper båda versionerna inom kort tid


Prenumerera på uppdateringar om produkter
Under schemlagda produkter kan man även välja att få epostutskick om en produkt blivit uppdaterad

Transportdebitering för en 3PL till flera klienter
Kräver en särskild uppsättning

Förbättring av kopiera order
Möjlighet att redigera orderrader

Orderhistorik
Visa den för tillfället angivna orderradsbenämningen på en orderrad i orderhistoriken

Bättre precision i webshop vid saldobrist
Tar även hänsyn till inkommande inleveranser när åter i lager datum presenteras i webshop

Måttenhet i produktdata till warehouse

Bäst före rapport
Möjlighet att i back-end hämta ut Bäst före rapport

Ny reservationsprincip
Ledtidsberäkna mot fysiskt saldo och ta inte hänsyn till inkommande leveranser

EDI – generella orderinläsningen
Utökad funktion där man lättare kan skicka information i inkommande order och få tillbaka denna information i ordersvar/avisering och faktura

Transportplanering för 3PL
Klientöverskridande funktion för administratör hos 3PL att få en klientöverskridand vy över orders som kräver planering innan frisläppning för plock görs

Möjlighet att sätta standard avtal för transportavtal för nya kunder
Klientunik inställning

Annullera tidigare order
Klientunikinställning(43584)

Hantering av ytterförpackning
Möjlighet att varna orderläggare som inte beställer i jämna ytterförpackningar, och även möjlighet att helt förhindra detta genom inställning på produkt.

Kontroll innan faktura skickas via epost
Möjlighet på kunden sätta att man vi förhindra att faktura skickas automatiskt via epost till kund

Datumfilter på inköp
Datumfilter tas bort när man söker efter inköp

Auto-produkt
Inställning på produkt på köpet att inte ta med en produkt på köpet om kundens pris är noll.

ARC:id
Möjlighet att hämta ARC:id hos skattemyndigheten via Smartwork

Integration
Möjlighet att hämta order, artiklar och kunder hos SILK och Fortnox


För information kring övriga funktionsförbättringar och buggrättningar i version 4.6.1 och 4.6.2, vänligen följ länken: http://manual.lxir.se/index.php?title=Version

Om ni har några frågor eller vill ta del av funktioner som inte blir tillgängliga per automatik är ni välkomna att höra av er till vår support:
support@extend.se
036-139302