Ingen mjukvara, ingen installation – effektivt och enkelt!

Extend utvecklar och förbättrar nya och befintliga funktioner hela tiden. Förra året innebar det ca +7000 timmar plattformsutveckling för våra kunder.

Versionsnoteringar

Här hittar du information om förändringar och nyheter i Extend plattformen.

Version 5.11.0.0 (18-11)

November releasen 2018 släpps den 28 november. Nya funktioner i releasen inkluderar bland annat:

 • Ny webbshop funktionalitet såsom möjlighet att Lägg till i favoriter för att förenkla nästa köp, registrera sig så man får en notis när en produkt kommer in på lager, samt förbättrad design och flexibilitet på produktsidan.
 • Förbättrad funktionalitet för hantering av e-fakturadistribution via InExchange

Lista över alla uppdateringar här

Version 5.10.0.0 (18-10)

Oktober releasen 2018 släpps den 24 oktober. Nya funktioner i releasen inkluderar bland annat:

 • Förbättrad allokering av kundorders till saldo som nu inkluderar inköp som inte inlevererats, vilket får effekten att man kan fortsätta sälja produkter på lager, även om det kommer in en stor order med önskad leveranstid i framtiden, där det finns en inleverans som kommer att täcka den ordern.
 • Förbättrad funktionalitet för att  snabbare synka orders mellan  Shopify och Extend
 • Nya rapporter för lageromsättning
 • Påbörjat införande av att kunna spara sökfilter. Finns nu på “Sök order” och “sök inlagring”

Lista över alla uppdateringar  här

Version 5.9.0.0 (18-09)

Den sjätte releasen 2018 släpps den 26 september.

Nya funktioner i releasen  inkluderar bland annat:

 • Extra funktionalitet som stöder returordersynkronisering i API-anslutningarna till extern WMS-applikation, Ongoing lager.
 • Flera förbättringar i Extend webshop inkl. hålla kundvagnen aktiv när du lämnar butiken och möjlighet att använda mega-menyn i rubriken.

Lista över alla backend uppdateringar: här

Lista över alla WMS uppdateringar: här

Version 5.6.1.0 (18-04)

Den fjärde releasen 2018 släpps den 26 april. Nya funktioner i releasen  inkluderar bland annat:

 • Nytt API mot WMS systemet  Ongoing Warehouse som möjliggör enkel integration mellan de båda applikationerna.
 • Ny integration till WMS systemet Visma som möjliggör integration mellan de båda applikationerna.
 • Exends nya API katalog har börjat publiceras och inkluderar bland annat skapa order, faktura och saldo synkning.

Visa lista över alla uppdateringar  här

Version 5.6.0.0 (18-03)

Den tredje releasen 2018 släpps den 21 mars. Nya funktioner inkluderar bland annat möjlighet att identifiera product via GTIN nr. från externt system samt funktion som gör det möjligt att per domän/klient definiera vilken master data som krävs för en produkt skall vara komplett.

Visa lista över alla uppdateringar  här

Version 5.5.0.0 (18-02)

Den andra releasen 2018 släpps den 26 februari. Nya funktioner, i tillägg till några buggfixar, är bland annat möjligheten att spara en pågående order som draft för att färdigställa den senare.

Visa lista över alla uppdateringar  här

Version 5.4.0.0 (18-01)

Den första releasen  2018 släpps den 29 januari. Nya funktioner, i tillägg till några buggfixar,  är förbättringar av inköp och leverantörshantering där man nu kan:
–  En produkts koppling till  leverantörsavtal kan aktiveras och inaktiverar via kryssruta
– Möjlighet att göra inköpsorder till lager med kvantiteter uttryckt i produktenhet, förpackningsenhet eller inköpsenhet.
Visa lista över alla uppdateringar här

Version 5.3

Vi har samlat all information om den senaste versionen här.

Version 5.0

2017-02-27

Extend Backend – Release 5.0. Dokumentet beskriver de funktionsförbättringar som införts till version 5.0. Nya funktioner som tillkommit är bland annat att det nu är möjligt att ladda upp kunder via Excelfil och dessutom har Extend Backend fått en ny menyrad för att skapa en mer intuitiv och enhetlig menystruktur. För en mer detaljerad översikt över uppdateringarna, klicka på datumlänken ovan.

Version 4.7.0.2

2016-12-07

Extend Backend & webbshop So2– Release 4.7.0.2. Dokumentet beskriver de funktionsförändringar som införts mellan version 4.6.4.6 och version 4.7.0.2 på S02. Versioner innehåller bland annat följande: Webbshoppen har fått stöd för Klarna Checkout. Klarna checkout innebär att försäljning som riktar sig mot privatkunder kan hanteras via Klarnas integrerade kassa. Fullständig översikt över samtliga uppdateringar finner du via datumlänken ovan.

Version 4.7.0.1

2016-11-22

Extend Backend & webbshop So1– Release 4.7.0.1. Versioner innehåller bland annat följande: Webbshoppen har fått stöd för Klarna Checkout. Klarna checkout innebär att försäljning som riktar sig mot privatkunder kan hanteras via Klarnas integrerade kassa. Fullständig översikt över samtliga uppdateringar finner du via datumlänken ovan.

Version 4.7.0.0

2016-08-31

Extend Backend & webbshop So2– Release 4.7.0.0. Versioner innehåller bland annat följande ”Prestandahöjning och förbättrad Cookies-varning i webbshop (Storefront). Förbättringar i konteringsregelverket.  Utökning av integrationskanaler mot externa e-handel och ekonomisystem såsom Magento, WooCommerce och Fortnox.  Utökad loggningsinformation i samband med inbetalningstransaktioner.  Kopplad analysdatadokument i order och inköp. Följesedel kan tas ut av leverantör och bipackas godset vid direktleverans (sk Dropship). Leverantör kan notifieras via e-post med direktlänk till inköpsordern för ökat utbyte av information. Ökad automatisering av kontaktpersoner vid sk affärshändelser i samband med offert som leder till inköp.

Version 4.6.4.5

2016-09-10

Extend Backend  So1– Release 4.6.4.5. Denna version innehåller bland annat ”Ökad funktionalitet och styrning för distribution av faktura till kund, Möjlighet till större träffsäkerhet när en faktura till kund skall gå ut, ökad information av produktinformation vid orderbokning”

Version 4.6.4

2016-04-26

Extend Backend – Release 4.6.4. Vissa funktioner kommer vid versionslyft alla kunder få tillgängliga, medan andra kräver en arbetsinsats av Extend support för konfigurering. Även denna information kan ni ta del av i nämnda lista.

Version 4.6.1 & 4.6.2

2015-12-05

Extend Backend – Release 4.6.1 och 4.6.2 Vissa funktioner kommer vid versionslyft alla kunder få tillgängliga, medan andra kräver en arbetsinsats av Extend support för konfigurering. Även denna information kan ni ta del av i nämnda lista.

Version 4.6

2015-10-10
Extend Backend – Release 4.6 Inom kort släpper vi ett nytt servicepack för Extend Backend. Detta är ett relativt stort versionslyft som innehåller många nya funktioner, vilka vi hoppas ni som kund kommer uppskatta.

Version 4.5.7.2

2015-06-24
Funktionsförbättring Möjligt sätta epostadresser att läsas från kundregister i inkommande orderformat LxirCustomerOrder1.0 – LxirCustomerOrder1.0-formatet har fått stöd för att styra att epostadress för faktura och order kan läsas från kund i SW Backen

Version 4.5.7.1

2015-06-09
Smartwork Backend Funktionsförbättringar Om konteringshändelse är inaktiv på klienten, fellogga inte, processlogga istället – En teknikalitet har justerats i bakomliggande logik för hantering av konteringar, syftande till att underlätta administration.

Version 4.5.7.0

2015-05-21
Smartwork Backend Funktionsförbättringar Möjligt att kopiera en order – En möjlighet att kopiera en vald order har byggts in i systemet. Syftet är att underlätta bokning av repetitiva orders och därmed spara tid vid orderregistrering.

Version 4.5.6.0

2015-04-29
Funktionsförbättringar Stöd för schemaläggning av jobb för automatannullering av orderrader med status inväntar reservation. Ett klientunikt jobb för att batchmässigt kunna annullera orderrader som legat för länge med status inväntar reservation.

Version 4.5.3.7

2015-04-08
Funktionsförbättringar Stöd för att visa ordernoteringar i orderbekräftelse till kund. Tidigare har det inte varit möjligt att i det html-baserade orderbekräftelsemailet till kund få med data rörande anteckningsfält på ordern.

Version 4.5.3.6

2015-03-04
Funktionsförbättringar Smartwork Backend, stöd för automatisk generering av inköpsorder för direktlevererade kundordnar. Stöd för kontering av kundinbetalningar på angivet betaldatum. Ekonomisk rapport. Periodisk sammanställning med valutastöd.

Version 4.5.3.5

2015-02-19
Förbättringar i Smartwork Backend Möjligt läsa in pallregistreringsnummer via LxirCustomerOrder1.0, alternativt läsa från Smartwork Back-end kundregister till ordern.

Version 4.5.3.4

2015-02-09
Funktionsförbättringar i Smartwork Backend Editering av order som hamnat i granskningskö (efter t.ex. misslyckad kreditkontroll) har gjorts möjligt Buggrättningar i Smartwork Backend Flytt-mellan-lager-ordrar ingick inte i sökresultatet i ordersök.