Ingen mjukvara, ingen installation – effektivt och enkelt!

Extend utvecklar och förbättrar nya och befintliga funktioner hela tiden. Förra året innebar det ca +7000 timmar plattformsutveckling för våra kunder.

Versionsnoteringar

Här hittar du information om förändringar och nyheter i Extend-plattformen.

Version 5.3

Vi har samlat all information om den senaste versionen här.

Version 5.0

2017-02-27

Extend Backend – Release 5.0. Dokumentet beskriver de funktionsförbättringar som införts till version 5.0. Nya funktioner som tillkommit är bland annat att det nu är möjligt att ladda upp kunder via Excelfil och dessutom har Extend Backend fått en ny menyrad för att skapa en mer intuitiv och enhetlig menystruktur. För en mer detaljerad översikt över uppdateringarna, klicka på datumlänken ovan.

Version 4.7.0.2

2016-12-07

Extend Backend & webbshop So2– Release 4.7.0.2. Dokumentet beskriver de funktionsförändringar som införts mellan version 4.6.4.6 och version 4.7.0.2 på S02. Versioner innehåller bland annat följande: Webbshoppen har fått stöd för Klarna Checkout. Klarna checkout innebär att försäljning som riktar sig mot privatkunder kan hanteras via Klarnas integrerade kassa. Fullständig översikt över samtliga uppdateringar finner du via datumlänken ovan.

Version 4.7.0.1

2016-11-22

Extend Backend & webbshop So1– Release 4.7.0.1. Versioner innehåller bland annat följande: Webbshoppen har fått stöd för Klarna Checkout. Klarna checkout innebär att försäljning som riktar sig mot privatkunder kan hanteras via Klarnas integrerade kassa. Fullständig översikt över samtliga uppdateringar finner du via datumlänken ovan.

Version 4.7.0.0

2016-08-31

Extend Backend & webbshop So2– Release 4.7.0.0. Versioner innehåller bland annat följande ”Prestandahöjning och förbättrad Cookies-varning i webbshop (Storefront). Förbättringar i konteringsregelverket.  Utökning av integrationskanaler mot externa e-handel och ekonomisystem såsom Magento, WooCommerce och Fortnox.  Utökad loggningsinformation i samband med inbetalningstransaktioner.  Kopplad analysdatadokument i order och inköp. Följesedel kan tas ut av leverantör och bipackas godset vid direktleverans (sk Dropship). Leverantör kan notifieras via e-post med direktlänk till inköpsordern för ökat utbyte av information. Ökad automatisering av kontaktpersoner vid sk affärshändelser i samband med offert som leder till inköp.

Version 4.6.4.5

2016-09-10

Extend Backend  So1– Release 4.6.4.5. Denna version innehåller bland annat ”Ökad funktionalitet och styrning för distribution av faktura till kund, Möjlighet till större träffsäkerhet när en faktura till kund skall gå ut, ökad information av produktinformation vid orderbokning”

Version 4.6.4

2016-04-26

Extend Backend – Release 4.6.4. Vissa funktioner kommer vid versionslyft alla kunder få tillgängliga, medan andra kräver en arbetsinsats av Extend support för konfigurering. Även denna information kan ni ta del av i nämnda lista.

Version 4.6.1 & 4.6.2

2015-12-05

Extend Backend – Release 4.6.1 och 4.6.2 Vissa funktioner kommer vid versionslyft alla kunder få tillgängliga, medan andra kräver en arbetsinsats av Extend support för konfigurering. Även denna information kan ni ta del av i nämnda lista.

Version 4.6

2015-10-10
Extend Backend – Release 4.6 Inom kort släpper vi ett nytt servicepack för Extend Backend. Detta är ett relativt stort versionslyft som innehåller många nya funktioner, vilka vi hoppas ni som kund kommer uppskatta.

Version 4.5.7.2

2015-06-24
Funktionsförbättring Möjligt sätta epostadresser att läsas från kundregister i inkommande orderformat LxirCustomerOrder1.0 – LxirCustomerOrder1.0-formatet har fått stöd för att styra att epostadress för faktura och order kan läsas från kund i SW Backen

Version 4.5.7.1

2015-06-09
Smartwork Backend Funktionsförbättringar Om konteringshändelse är inaktiv på klienten, fellogga inte, processlogga istället – En teknikalitet har justerats i bakomliggande logik för hantering av konteringar, syftande till att underlätta administration.

Version 4.5.7.0

2015-05-21
Smartwork Backend Funktionsförbättringar Möjligt att kopiera en order – En möjlighet att kopiera en vald order har byggts in i systemet. Syftet är att underlätta bokning av repetitiva orders och därmed spara tid vid orderregistrering.

Version 4.5.6.0

2015-04-29
Funktionsförbättringar Stöd för schemaläggning av jobb för automatannullering av orderrader med status inväntar reservation. Ett klientunikt jobb för att batchmässigt kunna annullera orderrader som legat för länge med status inväntar reservation.

Version 4.5.3.7

2015-04-08
Funktionsförbättringar Stöd för att visa ordernoteringar i orderbekräftelse till kund. Tidigare har det inte varit möjligt att i det html-baserade orderbekräftelsemailet till kund få med data rörande anteckningsfält på ordern.

Version 4.5.3.6

2015-03-04
Funktionsförbättringar Smartwork Backend, stöd för automatisk generering av inköpsorder för direktlevererade kundordnar. Stöd för kontering av kundinbetalningar på angivet betaldatum. Ekonomisk rapport. Periodisk sammanställning med valutastöd.

Version 4.5.3.5

2015-02-19
Förbättringar i Smartwork Backend Möjligt läsa in pallregistreringsnummer via LxirCustomerOrder1.0, alternativt läsa från Smartwork Back-end kundregister till ordern.

Version 4.5.3.4

2015-02-09
Funktionsförbättringar i Smartwork Backend Editering av order som hamnat i granskningskö (efter t.ex. misslyckad kreditkontroll) har gjorts möjligt Buggrättningar i Smartwork Backend Flytt-mellan-lager-ordrar ingick inte i sökresultatet i ordersök.