Ibland kan man behöva lägga till eller ändra något

Vår plattform har många färdiga funktioner,
men givetvis kan vi utveckla kundunika lösningar eller anspassningar

När inte basfunktionerna räcker till

Våra utvecklare är tekniska specialister med kompetens inom systemstöd med fokus på affärsprocesser och integration. Extend är till stor del en standardplattform men vårt utvecklingsteam förbättrar den ständigt och gör även löpande specialanpassningar till nya och befintliga kunder. Utan att behöva oro sig för framtida versionshantering eller problem med uppgraderingar kan Extends användare få unika funktioner utvecklade snabbt och kostnadseffektivt.Martin Hagman

CTO

Lars Sääf

Databas och EWS

Kenneth Malmgren

Extend FinansBengt Caroli

Extend Finans

Peter Danielsson

Backend & .Net

Muhammad Jawad

MyMPS & .NetJohn Olofsson

Backend & UI/UX

Joakim Petersson

Integrations

Håkan Avenberg

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer! Kontakta oss