Skräddarsydda lösningar
med perfekt passform

Med 20 års erfarenhet av komplext problemlösande är vi säkra på
att vi kan lösa alla kunders avancerade problem.

Vi löser inte bara ditt problem.
Vi ökar effekten av din investering.

Att lösa svåra problem handlar inte om att bygga stora komplicerade lösningar. Det handlar om att bryta ner det i delar och ta det steg för steg. Vi kan anpassa och utveckla vår modulära plattform att lösa de mest komplexa processer, snabbt och enkelt. Dessutom ser vi till att optimera och skapa samverkan i era system och processer. Det minskar era risker och ökar effekten av er investering. Testa oss idag!

 

Modulärt

Vi tror inte på att befintliga system och funktioner behöver bytas ut eller avvecklas. Istället tror vi på att rätt system skall hantera rätt del av verksamheten. Med det modulära tänkandet från Extend-plattformen kan befintliga verksamhetssystem kompletteras och på så sätt skapa en sammansatt lösning som i många fall blir både billigare och bättre än vad man ursprungligen trott var möjligt. Principen är enkel, lägg fokus på vad det är som skall åstadkommas idag och aktivera nya funktioner när du behöver dem.

Skalbart

Att bygga avancerade lösningar kan ibland skapa en oro för att lösningen i framtiden inte skalar i den omfattning som kanske krävs. När det gäller Extend-plattformen är det inget problem för funktionen finns i molnet och tjänsten får aldrig vara långsammare än den snabbaste transaktionen kräver. Detta faktum, i kombination med att alla kunderna delar samma infrastruktur, gör att de kunder som valt att specialanpassa systemet alltid har tillgång till extra kraft och utrymme.

Säkert

Säkerhet och ansvar för att säkerställa att verksamhetskritiska funktioner är tillgängliga och fungerar är en av de högst prioriterade frågorna hos våra stora kunder. Det har vi förstått sedan dag 1 och det är en av anledningarna till att vi valt att i alla delar bygga och driva Extend utifrån ”best practises” och ISO 27000. Ett val som gjort att vi idag får förtroendet att hantera data och affärslogik för bland annat finanssektorn.

Tid-till-värde

Alla investeringar och projekt för att ta fram speciallösningar innebär en risk att man inte kommer att lyckas med att nå målet, och där med slösa bort investerade resurser i form av tid och pengar. Vi på Extend tror att korta implementationstider, som möjliggörs av att vi redan i de flesta fall har tekniken klar, är ett av de bästa sätten att minska risken för dåliga projekt. Vi tycker helt enkelt att det är bra om man har 80% av projektresurserna kvar till utbildning och ”change management” istället för 20% som är fallet i många projekt där teknikdelen får för stort fokus.

Kostnadskontroll

Vi vet att investeringar i IT har ett rykte om sig att kunna bli både dyrare och mer komplext än vad som var tänkt från början. Därför är vår affärsmodell, både när det gäller implementering och drift, oslagbar när det kommer till att se till så att inga otrevliga överraskningar väntar på kostnadssidan för att sätta upp och köra de nya verksamhetsprocesserna. Som kund till Extend blir det extremt enkelt att få koll på ”Total-cost-of-Ownership”.

Vill du prata med en expert? Kontakta oss

Möt vår sälj- och marknadschef

scanbio

Scanbio

Scanbio är en av Norges största aktörer inom förädling av biprodukter från fiskeindustrin. Läs mer om Extends lösning för effektivare ruttplanering och optimering.

Läs mer

Kunder

Våra kunder är beroende av att deras processer, administrativa och logistiska flöden är optimerade
och att vardagen rullar problemfritt. Det har vi hjälpt dem med.

mediaprint2

agrol

baltex2

Kontakta oss

Vi är ett företag byggt av seniora logistikexperter. Oavsett vilken fråga du har, slå oss en signal. Vi erbjuder bland annat strategisk expertrådgivning, implementation, processer, utbildning och självklart vidareutveckling och anpassning utifrån era behov.