Optimerad ruttplanering och papperslös hantering är lika med framgång för Scanbio

Att fiskeindustrin är stor i Norge är knappast en hemlighet. Industrin skapar också väldigt mycket biprodukter som kan hanteras och förädlas. Scanbio är en av de större aktörerna inom detta område och hämtar fiskrens från tusentals fiskare – både till sjöss och på land. Bolaget har fem tankbåtar som var och en rymmer 2700 m2 och som lägger till vid 622 olika platser per år! Det innebär en enorm logistisk utmaning och ställer stora krav på effektiv och intelligent ruttplanering.

– Våra tankbåtar måste användas så effektivt som möjligt – annars kostar de för mycket. Tidigare var det svårt att optimera rutterna men med Extends system blir de planerade och optimerade på bästa sätt. Det gör att vi sparar minst en miljon norska kronor per år, berättar Carl Eide, ekonomichef på Scanbio.

Ombord på varje fartyg och i varje lastbil finns en app på en  läsplatta där Extends plattform är tillgänglig.

– Att Extends tjänst finns i molnet ser vi som en extrem fördel eftersom du kan ha kontakt med logistiksystemet var du än befinner dig i världen, säger Carl Eide.

Livsmedelshantering ställer krav
Biprodukterna från fiskindustrin klassas som livsmedel vilket innebär att det finns en uppsjö av dokumentation som krävs i samband med leveranser.

– I Norge är det krav på att leveranser av livsmedel ska signeras av både säljare och köpare. Tack vare Extends lösning sköter vi det idag med elektroniska signaturer. Varje chaufför har en läsplatta och en app där signaturen görs. Det gör oss hundra procent papperslösa, säger Carl Eide.

Dessutom ställer myndigheterna krav på spårbarhet när det gäller livsmedelshantering.

– Genom Extends plattform har vi radikalt förenklat dokumentationen för spårbarhet. Nu slipper vi leta igenom en massa pärmar för att hitta det vi söker, säger Carl Eide.

Leverantörsportal effektiviserar
För att ytterligare effektivisera och planera hantering och hämtning har Extend utvecklat en leverantörsportal åt Scanbio. Där kan kunden själv beställa hämtning och där finns också alla dokument kring som en kund behöver kring en leverans.

– På så sätt är det enkelt att optimera ruttplaneringen och effektivisera resursutnyttjandet av våra fordon och båtar, säger Carl Eide.

Tidigare sköttes all dokumenthantering i pappersform i samband med leveranser. Det medförde många felkällor och manuell handpåläggning innan det till slut skulle matas in elektroniskt.

Komplett system
Under 2013 påbörjade Scanbio sin resa mot att bli helt digitala genom en upphandling där de bjöd in olika leverantörer att presentera sina lösningar. Upphandlingen bestod av två delar; en för ruttplanering och en för ett management warehouse-system.

– Anledningen till att vi valde Extend var att de hade en komplett lösning för båda delarna som vi efterfrågade. Det var ingen annan som kunde mäta sig med det, säger Carl Eide.

– Extends plattform är inte personberoende. Det ser jag som en stor fördel. Dessutom har vi effektiviserat rutiner tack vare plattformen så att samma sak inte behöver göras flera gånger. Så var det tidigare när alla dokument var i pappersform, säger Carl Eide.


Scanbio har använt Extends system för ruttplanering och management warehouse sedan 2013.
Totalt sparar Scanbio en miljon norska kronor per år tack vare Extends lösning.

Highlights
Intelligent ruttplanering och realtidskontroll av nivåer på renserierna skapar unik möjlighet till optimering.
Utmaningar
Avancerad ruttplanering av både tankfartyg och lastbilar.
Att gå från signatur på papper till digital signering som uppfyller myndigheternas krav.
Resultat
Ett komplett system för ruttplanering, management warehouse skapar besparingar på minst en miljon norska kronor per år. Bolaget är idag helt digitaliserat i alla processer.

Vill du läsa i lugn och ro? Ladda ner pdf