Snabba kreditflöden, stora volymer och hög säkerhet viktigt för Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank är Nordens största aktör inom fordonsfinansiering. När det gäller fordonslån och leasing jobbar banken uteslutande med bilhandlare som återförsäljare vilket ställer höga krav på användarvänlighet och säkerhet i hela affärsprocessen. Santander har använt Extends system (tidigare under namnet Smartwork) sedan 2004 för att skapa, kontrollera och bevilja krediter.

– Det tar cirka en minut att göra en affär i vårt system, berättar Rolf Nidén, affärsutvecklare på Santander Consumer Bank.

De flesta affärerna görs direkt i Santanders egen Partnerwebb där Extends eKredit-lösning spelar en central roll. Där kan bilhandlaren göra offerter, lägga till service och självklart söka kredit. När konfigurationen är klar görs en kreditupplysning via Extends infrastruktur där Santander också gör en så kallad scoring baserat på interna parametrar och regelverk.

– Vi kvalitetssäkrar också affären genom att bland annat kon­trollera om det finns giltigt körkort, att det är rätt registreringsnummer och lite annat , berättar Rolf Nidén.
När affären godkänts skapas en fil som skjuts in i Santanders backofficesystem där bland annat utbetalningar hanteras. Extends system producerar också alla de avtal och dokument som behövs för att affären ska bli färdig.

– Det underlättar för återförsäljarna att smidigt kunna skriva ut avtal och dokument direkt från systemet och just när det gäller att producera dokument tycker jag att Extend har varit väldigt duktiga under hela den tiden vi samarbetat, säger Rolf.

– Vi jobbar med konstant utveckling av systemet i takt med att tekniken utvecklas. Elektroniska signaturer är ju en naturlig utveckling och något vi implementerat för vissa produkter och som vi tittar på för fler områden. Där är Extend en naturlig partner, säger Rolf.

Agil utveckling
Användargränsnittet mot återförsäljarna och användare har under åren förändrats, utvecklats och anpassats för att underlätta hanteringen och kommunikationsflödena.

santander

– Vid lanseringen 2004 var den delen av Extends plattform som vi använde ett rent dokumenthanteringssystem. Idag är det ett komplett ärendehanteringssystem som vi utvecklat agilt. Vi har försökt beskriva vad vill vi ha och så har vi diskuterat oss fram till hur det ska lösas. Extend har också ofta egna förslag på lösningar och är proaktiva i vår relation. För oss är det väldigt värdefullt, säger Rolf Nidén.

– I vår bransch är time to market en stor konkurrensfördel och med Extend som partner har vi kortat ner tiden för utveckling genom att de själva har kompetens inom vår bransch. Det gör att de själva kan föreslå och utföra förändringar. Att vi dessutom har en driftsäkerhet idag på 99,8 % är ju så klart ingen nackdel heller, säger Rolf Nidén.

När Santander lanserade den första versionen av Extends system var antalet förfrågningar cirka 10 000 per år. Idag passerar ca 70 000 kreditförfrågningar per år genom Extends plattform.


Santander har använt Extends system sedan den 17 maj 2004, en symboliskt viktig dag eftersom Santander är norskägt! Idag passerar över 70 000 kreditförfrågningar per år genom Santanders system. Trots volymökningen under de tre senaste åren har Santander inte behövt öka personalstyrkan. Detta tack vare systemlösningen från Extend. Extends lösning är anpassad för Basel III-regler för finansbranschen.

Highlights
Snabba och säkra flöden i och mellan system. Användarvänliga funktioner för enklare hantering för både ÅF och slutkund.
Utmaningar
Förenkla hanteringen av kreditförfrågningar från återförsäljare.
Integrera plattformen med befintliga affärssystem för bilhandeln.
Höga krav på driftsäkerhet och stabilitet.
Resultat
En kundanpassad version av Extends eKreditlösning med kundunika anpassningar såsom funktioner, integrationer och grafiskt gränssnitt. Kraftigt ökad volym med bibehållen personalstyrka.

Vill du läsa i lugn och ro? Ladda ner pdf