Få total kontroll på dina ordrar och flöden

Få tillgång till avancerad orderlogik som styrs på kundnivå.

Försörjning- & Orderlogik, din Supply Chain i centrum

Flexibel försäljning och distribution är vår dagliga verksamhet. Extend ser till att orderhanteringen baseras på olika grad av avancerad orderlogik som sätts upp och styrs på kundnivå. Ordertyp, försörjningssätt, delleveranser, restorderprinciper, betalsätt, kampanjer och transportsätt samverkar för att ge rätt pris till kund. Ledtidslogiken med leveranstider från lager, från leverantörer, plockledtider och i relation till förutbestämda scheman för fasta leveransdagar hanteras i realtid i orderhanteringen för att ge kunden rätt information om leverans. Vi gör det superenkelt för dig att snabbt utöka med ny funktionalitet allt eftersom din verksamhet växer och kraven på din logistik ökar.

 Orderhantering

Extends avancerade orderlogik är hjärtat och hjärnan i logistiksystemet. Orderlogik är en central funktion mellan köpare och säljare. Extends orderfunktioner fungerar på samtliga kanaler in i plattformen; EDI, webbshop, kundtjänst eller återförsäljare som integrerar mot Extend. Ett pris eller en rabatt räknas alltid på samma sätt och ett disponibelt saldo hanteras i realtid i samtliga kanaler.

Läs mer om Orderhantering

 Inköpslogik

Extends avancerade logik för att styra lager och inköp. Allt från prognoshantering till flernivåsinköp från olika leverantörer innan leverans till kund.

 Ledtidsberäkning & disponibilitetskontroll

Med Extend hanterar du beräknade och bekräftade tider på bland annat ordrar och inköp från leverantör, vilket möjliggör kontroll på varuflödet.


Leverantörsportal & anbud

Skickar du ett inköpsdokument till din leverantör? Med Extend kan du låta leverantören logga in på inköpsportalen. Ta del av all den information som du vill att leverantören skall känna till, prognoser, dokument, ritningar m.m. Vi kan även koppla upp dina leverantörer med EDI.

 Reskontra

En totalintegrerad reskontrahantering, helt automatiserat mot ordersystemet och kreditlimitar m.m.

 Multilager

Försörjning från flera olika lager. Olika sortiment på olika lager, olika lager försörjer olika geografiska marknader. Allt detta styrs via Extends försörjningslogik. Med Extends multilagerfunktion kan du själv, eller vem som helst hantera det fysiska arbetet med lager, Var som helst i världen.


 Automatisk lagervaruberäkning

Med Extends automatiska lagervaruberäkning så beräknas lagervärdet om utifrån inköp, valutakurser, befintliga lagervärden eller faktiska leverantörsfakturor.

 VMI

Styrning av lager som fysiskt kontrolleras av kunder. Extends funktioner stödjer mängder av olika metoder för att hantera denna tjänst.

 Cross-docking

Skapa ett effektivt flöde med olika leverantörer, beställningsvaror tillsammans med lagerlagt sortiment.


 Mobilt WMS gränssnitt

Extends avancerade lagerfunktioner, för de kunder som har omfattande lagerverksamhet i egen regi.

 KPI & Dashboard

Att kunna följa upp verksamheten är avgörande för att kunna ta rätt beslut och utvecklas. Våra standardrapporter och dashboards gör att du hela tiden har kontroll över din verksamhet.

Läs mer om våra KPI:er & Dashboards

 Saldokontroll

Med Extend får man kontroll på saldo på ett fantastiskt sätt. Disponibla saldon, fysiska saldon, spärrade och förväntade saldon.


 Self-billing

Skapa fakturor åt din leverantör baserat på vad de levererat och givna inköpsavtal.

 Ruttplanering/ Transport planeraren

Hantera alla steg från transportorder till leverans, möjliggör att visuellt följa upp och planera alla transportenheter som ni använder er av, med mobilapplikationen för återrapportering.

 Transport administration

Transportadministration kan vara jobbigt att få på plats. Vi bygger in detta i din lösning så du inte behöver fundera på transporten.  Säg bara vilka transportörer du vill jobba med så sköter vi resten. Extend har färdiga EDI-kopplingar och dokument till de största transportörerna.

Intresserad? Kontakta oss för en demo! Kontakta oss

Behöver du prata med en expert? Kontakta oss

Hitta lösning för din bransch

Extend har anpassade tjänster till många olika branscher men vi gör även anpassade speciallösningar inom bla. försörjning, Shipping och lager. Det som dock är gemensamt för alla våra lösningar är att vi effektiviserar affärsprocesser på ett smart och flexibelt sätt. Om du vill läsa mer om våra olika branschlösningar hittar du dem nedan.

Handel

E-handel

3PL

Finans

Speciallösningar

Multikanalförsäljning