Extend gör analoga tjänster digitala

Vi har i över 10 år hjälpt våra kunder att se till att bokföring och ekonomi blir rätt.

Ekonomi

I Extend-plattformen finns det mycket processtöd för att hantera ekonomiska rutiner. Med hjälp av kvalitetssäkrade funktioner, som följer ISO 27000 standarden, kan våra kunder idag hantera allt från fakturering, kundreskontra, koncernkontering till elektronisk kreditgivning av olika tillgångar. All transaktionshantering följer det högt uppställda kraven från finansbranschen och externauditeras årligen av våra kunder. Använder man Extend kan fokus ligga på affärsprocesser istället för redovisning.


  Distribution av kundfakturor

I Extend så distribueras fakturor på olika sätt. E-post, elektronisk faktura, EDI, via printhouse eller manuellt, dvs utskrift och brev. Allt samverkar och styrs utifrån regler på kund, ordertyper, betalsätt och distributionssätt.

 Skapande av kundfaktura

Att skapa en faktura kan ske på många olika sätt, och framförallt vid många olika tillfällen. Extend hanterar regelverk som gör att fakturor skapas antingen manuellt, eller automatiskt i samband med orderläggning, i samband med plockkvittens från lager, eller när leverantör har bekräftat leverans av direktlevererade artiklar.

Läs mer om kundfaktura

 Reskontra

En totalintegrerad reskontrahantering, helt automatiserat mot ordersystemet, kreditlimitar m.m.


 Self-billing

Har du en integrerad process med din leverantör, där inköpspriser är utbytta mellan dig och leverantören. Du har en integrerad process där du kvitterar mottagandet av varorna med hög kvalitet. Då kan du använda Extends tjänst för self-billing från leverantör. Tjänsten är automatiserad.

 Huvudboksunderlag

Extend ersätter inte ett redovisningssystem, Extend hanterar affärsprocesser och samverkar med redovisningssystem. I Extend loggas allt som sker som transaktioner, alla transaktioner som har en ekonomisk påverkan körs även via ett konteringsregelverk och utifrån detta så noteras konton och kostnadsställen på varje transaktion.

Läs mer om Huvudbokslutsunderlag 

 Koncernkonteringar

För koncerner med verksamhet i olika juridiska enheter / länder så använder vi en extra dimension i regelverket innan kommunikation med redovisningssystemen sker. Ett stort användningsområde med Extend är att bygga koncerngemensamma processer utan att behöva ha koncerngemensam redovisning.

Läs mer om Koncernkontering


 Lagervärdering

Hur värderar man ett lager? I Extend kan vi hantera olika värderingsprinciper för ett lager. Manuellt, senaste kända inköpspris, medelvärden och enligt fifo principen. Svårigheten i att få korrekta lagervärden både på enskild artikel och på totalen handlar om att inköpspriset oftast inte är exakt känt vid mottagning och när leverantörsfakturan med ett korrekt inköpspris anländer kan hela eller delar av lagret redan vara förbrukat.

Läs mer om Lagervärdering 

Intresserad? Kontakta oss för en demo! Kontakta oss

Behöver du prata med en expert? Kontakta oss

Hitta lösning för din bransch

Extend har anpassade tjänster till många olika branscher men vi gör även anpassade speciallösningar inom bla. försörjning, Shipping och lager. Det som dock är gemensamt för alla våra lösningar är att vi effektiviserar affärsprocesser på ett smart och flexibelt sätt. Om du vill läsa mer om våra olika branschlösningar hittar du dem nedan.

Handel

E-handel

3PL

Finans

Speciallösningar

Multikanalförsäljning