Extend skriver avtal med Borgmann Logistics GmbH för att öka tillväxten på den europeiska marknaden

Pressrelease, Jönköping 2017.09.18

Det nya partnersamarbetet mellan Extend och det tyska företaget Borgmann Logistics GmbH skapar möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar i framför allt Tyskland men även i övriga Europa och därmed hjälpa fler kunder med effektiva, IT-drivna logistiklösningar.

Extend förser marknaden med en molnbaserad plattform för att automatiskt kontrollera och synkronisera lager-, försäljnings- och orderinformation från flera partners, kanaler och marknader. Det gör att Extends kunder kan accelerera sin tillväxt och ta kontroll över logistikkostnader, vilket resulterar i ökad effektivitet, bättre marginaler och nöjdare slutkunder.

Som ett naturligt nästa steg, och för att fortsätta bolagets kraftiga tillväxt, breddar Extend sitt fokus på försäljning via Borgmann Logistics GmbH som ny försäljningspartner på framför allt den tyska marknaden. Extend får genom samarbetet tillgång till en erfaren säljpartner med den spetskompetens som behövs inom logistikprocesser.

”För Extends del är det extremt viktigt att etablera en bra distributionsmodell för bolagets produkter och tjänster för att bibehålla den kraftiga tillväxten som bolaget haft de senast åren. Vi är övertygade om att vägen framåt är att etablera ett kompetent och strategiskt nätverk av partners på viktiga marknader, som lokalt kan hitta och aktivera nya kunder i plattformen. Att få till ett samarbete med ett nystartat och kompetent bolag som Borgmann Logistics GmbH känns både spännande och positivt. Den tyska e-handelsmarknaden är 10 gånger större än den svenska så behovet av Extends tjänster är ”identifierat” och vi behöver en bra samarbetspartner att driva försäljningen på den,” säger Gabriel Andersson, VD Extend, i ett uttalande.

Det tyska företaget Borgmann Logistics GmbH, med huvudkontor i Friedrichsdorf, utanför Frankfurt am Main, kommer att bearbeta framför allt den tyska marknaden med fokus på små och medelstora företag som har ett behov av att utveckla och effektivisera sin logistik med hjälp av molnbaserad IT. Samarbetet kommer att skapa nya möjligheter för de båda bolagen men för Extends del så estimerar man potentialen till mellan 7-9 MSEK i ytterligare försäljning över de kommande två åren.

”Vi är mycket glada över det nya partnerskapet och över att bli Extends första försäljningsagent i Europa. Digitalisering är på agendan för alla små och medelstora företag i Tyskland och effektiva IT-drivna logistiklösningar blir allt viktigare för att säkra en konkurrensfördel. Vi ser fram emot att erbjuda Extend-plattformen till tyska kunder, ” säger Wolf-Marten Borgmann, Grundare och VD, Borgmann Logistics GmbH.

 

För mer information om samarbetet, kontakta:

Gabriel Andersson, VD, Extend på tel. +46 (0)76 310 19 29 eller e-post: gabriel.andersson@extend.se

Wolf-Marten Borgmann, Grundare & VD, Borgmann Logistics GmbH på tel. +49 (0) 172 6735229 eller e-post: wolf-marten.borgmann@borgmann-logistics.de

 

 

Om Extend

Extend är ett svenskt företag som har utvecklat en plattform för automatisk kontroll och synkronisering av lager-, försäljnings- och orderinformation mot multipla partners, kanaler och marknader. Extends kunder får inbyggd logik och realtidsdata för att kunna styra sina verksamhetsprocesser. Bättre information betyder bättre beslut för att optimera och utveckla verksamheten. Extends plattform är helt modulär och flexibel för att utöka funktionaliteten när du behöver den.

Think small, Extend

Om Borgmann Logistics GmbH

Borgmann Logistics GmbH är ett tyskt företag med bas i Friedrichsdorf nära Frankfurt am Main. Företaget grundades 2017 och fokuserar på logistikrådgivning och logistikprojekt. För mer information besök www.borgmann-logistics.de