Extend – nu i Göteborg!

Pressrelease, Jönköping 2017.05.03

Extends tillväxt fortsätter och nu sätter Extend ner flaggan i Göteborg där ett nytt kontor öppnas i tillägg till de två existerande kontoren i Jönköping och Stockholm.

Nytt kontor i Göteborg

Från och med den 2a maj så finns Extend representerade på Södra Hamngatan 25 i centrala Göteborg. Kontoret kommer fokusera på försäljning och kundnära aktiviteter med utgångspunkt från kunder i den lokala regionen.

”Vi har satt en aggressiv expansionsplan för närmsta åren och detta ligger helt i linje med vår strävan efter att öka vår närvaro och närhet till kunderna. Göteborg är en expansiv och logistiktung region med många kunder som har behov av avancerad order-, lager- och logistikhantering, vilket passar oss perfekt,” säger Gabriel Andersson, CEO för Extend.

Extend har många stora och viktiga kunder, exempelvis Solar och Ohlsson & Co, i Göteborg samtidigt som det finns en stor marknadspotential i Göteborgsregionen.

”Genom vår närvaro hoppas vi, i takt med att vi växer, kunna attrahera och behålla Göteborgs bästa logistiker med förhoppning om att dom, tillsammans med övriga medarbetare på Extend, vill vara med och ta den kanske mest flexibla och effektiva molnbaserade logistikplattformen till nya kunder och marknader. Med kontor i både Stockholm och Jönköping och nu även i Göteborg kommer vi riktigt nära både de beslutsfattande och utförande delarna av våra kunders verksamhet vilket är helt avgörande för att kunna fånga och förstå ”detaljerna”. Sammantaget kommer detta skapa större verksamhetsnytta för våra kunder och borga för långa och givande affärsrelationer,” fortsätter Gabriel.

För mer information kontakta:

Gabriel Andersson, CEO, Extend på tel. +46 76 310 19 29 eller epost: gabriel.andersson@extend.se
Ni kan även e-posta kontoret på goteborg@extend.se

Om Extend

Extend är ett svenskt företag som har utvecklat en plattform för automatisk kontroll och synkronisering av lager-, försäljnings- och orderinformation mot multipla partners, kanaler och marknader. Extends kunder får inbyggd logik och realtidsdata för att kunna styra sina verksamhetsprocesser. Bättre information betyder bättre beslut för att optimera och utveckla ditt företag. Extends plattform är helt modulär och flexibel för att utöka funktionaliteten när du behöver den. För mer information besök www.extend.se

Think small, Extend