Enklaste sättet att implementera? Ett steg i taget.

Vi har lärt oss att implementation som sker steg-för-steg, med tydligt fokus på de faktiska problemen är bästa sättet att lyckas.

När en kund vill implementera ett nytt verktyg i sin verksamhet är det mycket att tänka på

Alla projektintensiva företag som prövat att implementera ett nytt verktyg i sin organisation vet att det kan vara en både ansträngande och tidsödande process. Extend har lång och bred erfarenhet av att hjälpa sina kunder att så snabbt och enkelt som möjligt ta sig igenom implementationsprocessen så att det blir bra med tid att förbereda och utbilda personalen.

Områden som adresseras av våra implementations- och utbildningsexperter är dokumentation, risker, processer, roller/ansvar och planering och du utifrån följande frågeställningar:

  • Hur importeras data in i det nya verktyget?
  • Hur får vi med personalen i den nya processen?
  • Hur ska personalen utbildas?
  • Vilka funktioner ska det nya verktyget överta från de verktyg som används idag?

Med Extends beprövade ”Steg-för-Steg” modell hanteras dessa frågor på ett strukturerat sätt. Därmed minskar kostnaden för implementeringen samtidigt som kvaliteten ökar. Våra experter nedan hjälper dig att komma igång med vårt system genom vårt utbildningsprogram och ser hela tiden till att du får svar på dina frågor, allt för att göra så att du får en problemfri vardag.

Mikael Resare

Integration

Martin Fransson

Implementation & Projektstyrning

Steen König 

Konsult 


Josefin Qvillert

Implementation & Utbildning

Fredrik Hansen

Projektledare

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer! Kontakta oss