Få bättre kontroll och ökad lönsamhet.

Extend synkroniserar automatiskt all information från olika försäljningskanaler och marknader. Så att du kan få bättre information och optimera din affär.

Vår plattform hjälper dig bli bäst inom handel

Vi vet att det kan vara svårt för handlare och leverantörer att få verksamheten att hänga med när bolaget växer och kundernas krav ökar. Våra kunder har inte det problemet. Med Extend kan ni integrera viktiga leverantörer och jobba ”sömlöst” så att ni kan leverera hela flödet av varor och tjänster utan administration.

Spårbarhet

Spårbarhet innebär att fullständig information för varje steg i en processkedja finns tillgänglig. Det innebär att varje händelse av betydelse i processen är verifierbar. I många fall kräver kunderna detta ner på artikelnivå för att möta legala och regulatoriska krav

 

Integration

Kravet på systemintegration, där flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans, ökar och förväntas finnas på plats i en ny affärsrelation. Med bra integration kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information. För att detta ska fungera krävs bra system och kunskap om bakomliggande processer från de som jobbar mot systemens olika gränssnitt, något som Extend redan har löst och hanterat åt sina kunder

Punktskatt

Vissa branscher, så som dryckesbranschen, ställer stora krav på att aktörerna kan hantera punktskatt på ett korrekt och effektivt sätt. Att få detta att fungera i ett varuflöde som omfattar många artiklar och kanaler kan vara både administrativt svårt och tekniskt komplicerat, med allvarliga konsekvenser om det blir fel. Extend har de funktions- och processtöd som behövs för att hantera detta.

Saldo

Att ha koll på saldo kan tyckas vara enkelt och grundläggande när man skall sälja en vara, men vi vet av erfarenhet att korrekt saldoinformation är en komplicerad historia när verksamheten växer och beställningskanalerna blir flera. En så enkel sak som bristande insikt i framtida skillnaden mellan disponibelt saldo och förväntat saldo kan göra att man tappar försäljning eller ännu värre stör en kundrelation som tagit lång tid att bygga upp.

Administration

Fler och fler företag upptäcker att administration och de delar av verksamheten som inte direkt bidrar till intäkter eller lönsamhet utgör en stor del av företagets kostnad. I kombination med ökade avkastningskrav så krävs det att ”färre gör mer” vilket skapar ett behov av effektiv och säker administration. Extend skapar förutsättningar för detta genom att hålla koll på de viktiga värdena och enkelt kunna förse sina kunder med korrekta och färdiga underlag

Få en kostnadsfri processinventering Kontakta oss idag

Möt vår VD

agrol

Agrol – Lantmännen

Agrol Oil är ett bolag inom Lantmännen som levererar smörjmedel och olja till proffsmarknaden – framförallt till jord- och skogsbruk. Bolaget har ett heltäckande produktprogram med produkter som är speciellt framtagna för att tåla extrema påfrestningar i maskiner som aldrig står stilla. Försäljningen sker uteslutande via återförsäljare och all distribution går via en 3PL-partner i Kungsängen.
Läs mer om vår lösning med Agrol >>

Våra funktioner skapar effektivare handel

Extend-plattformen är byggd på ett sätt som gör den flexibel och kan anpassas utifrån varje kunds unika behov. Det innebär att du bara använder de funktioner du behöver och sedan, om ditt behov förändras lägger till flera funktioner. Det är det vi menar med Think Small

Kundportal & anbud

Möjlighet att ställa en förfrågan till leverantör om möjlighet till leverans och sedan även aktivera inköpet utifrån förfrågan. Detta kan göras manuellt eller integrerat elektroniskt.

Inköpslogik

Extends avancerade logik för att styra lager och inköp. Allt från prognoshantering till flernivåsinköp från olika leverantörer innan leverans till kund.

Offert till order

Möjlighet att skicka en offert till kund som denne sendan kan omvandla till order via accept.


KPI & Dashboard

Att kunna följa upp verksamheten är avgörande för att kunna ta rätt beslut och utvecklas. Våra standardrapporter och dashboards gör att du hela tiden har kontroll på din verksamhet.

Läs mer om vår Analys & Rapportering

Webbshop

Funktionalitet som rymmer hela plattformens bredd, bland annat disponibilitet, styra kunden till specifika lager per automatik, restorderhantering, hanteras och presenteras med responsive design. Till webbshopen finns även admingränssnitt och möjlighet att anpassa layouten.

Ledtidsberäkning & disponibilitetskontroll

Med Extend hanterar du beräknade och bekräftade tider på allt, såsom ordrar och inköp från leverantör m.m. Vilket möjliggör kontroll på varuflödet.


Saldokontroll

Med Extend får man kontroll på saldo på ett fantastiskt sätt. Disponibla saldon, fysiska saldon, spärrade och förväntade.

Orderhantering & Logik

Extends avancerade orderlogik är hjärtat och hjärnan i logistiksystemet. Orderlogik är en central funktion mellan köpare och säljare. Extends orderfunktioner fungerar på samtliga kanaler in i plattformen; EDI, webbshop, kundtjänst eller återförsäljare som integrerar mot Extend. Ett pris eller en rabatt räknas alltid på samma sätt och ett disponibelt saldo hanteras i realtid i samtliga kanaler.

Läs mer om Orderhantering & Logik

Internationell handel

Hantering av momshantering inom EU och utanför EU, samt möjlighet att hantera landsunik hantering för olika länder gällande tex fakturering.

Läs mer om Internationell handel


Kontering

Sätt upp regler på hur du vill bokföra alla dina order- och varuhändelser.

Fakturering

Extends automatiserade funktioner för fakturering. E-fakturor, EDI eller e-post. Alla tänkbara metoder för att hantera fakturor.

Integration

Många av våra kunder integrerar såväl sina egna interna system som affärssystem som mot sina kunder och leverantörer. Att kunna integrera med andra system är viktigt och det är vi bra på! Vi har stadardkopplingar till många olika system såsom Fortnox, Magento och Woocommerce men även till stora industriaktörer som Ica och Systembolaget.

Läs mer om integrationer


Flexibel prissättning

Möjlighet att sätta upp prismatriser som innebär att kunder kan få priser baserat på prislistor och rabattlistor och dessa kan grupperas på kundgrupper. Kombinationerna blir oändliga men systemet presenterar alltid lägsta möjliga pris för respektive kund. Kundunika prislistor kan skrivas ut direkt av kunden.

Läs mer om Flexibel prissättning

Direktleverans

Optimera med inbygd logik på; produkt / order / orderrad eller kvantitet som definierar om ordern skall tas från lager eller direkt från leverantör.

Läs mer om Direktleverans

Konsignationslager

Möjlighet att sätta upp flera lager som kan kontrolleras och hanteras i systemet precis på samma sätt som distributionscenter.

Bli expert på Konsignationslager

Boka din demo idag Kontakta oss

Kunder

Våra kunder är beroende av att deras processer, administrativa och logistiska flöden är optimerade
och att vardagen fungerar problemfritt. Det har vi hjälpt dem med.

mediaprint2

agrol

baltex2

Kontakta oss

Vi är ett företag byggt av seniora logistikexperter. Oavsett vilken fråga du har, slå oss en signal. Vi erbjuder bland annat strategisk expertrådgivning, implementation, processer, utbildning och självklart vidareutveckling och anpassning utifrån era behov.