Digitalisera dina finanstjänster

Vi har digitaliserat analoga processer i över 10 år för kunder som Santander och Nordea.

Fyra anledningar till att använda Extend

Extend har i över 10 år hjälpt kunder att digitalisera analoga finans-  och beslutsprocesser, genom att erbjuda gränssnitt och system som innebär att våra kunder kan fokusera på att sälja sina tjänster genom partners och hantera affärer effektivt. 

Effektivt.

Med Extend kan du effektivisera din verksamhet dramatiskt. Våra funktioner såsom uppgifter om köpeavtal flyttas sömlöst till faktureringssystem, i kombination med validering i realtid mot kundspecifika beslutsmodeller minskar detta manuell hantering och förbättrar kvaliteten på tjänsterna.

Gears

 

Central plattform.

Extend fungerar som en fullständig samarbetsplattform för finansiella tjänster kring krediter dvs. tjänster såsom leasing, avbetalning och fakturabelåning och factoring.

Display

Säkerhet och ansvar.

Vi är en molntjänst som ständigt revideras och granskas, ni kan lita på oss.

Med vår molntjänst finns all utveckling vi gjort för olika kunder under alla år tillgänglig i vår plattform. Det är många år av ackumulerad kunskap och funktionalitet. Och med hundratals processer som dagligen hanteras i plattformen får du tillgång till tusentals timmar av problemlösning, dessutom delar alla våra kunder på kostnaden för vår drift som följer era högt ställda krav.

Shield

Färdiga kopplingar.

I Extend-plattformen så finns det många färdiga standardkopplingar mot ledande leverantörer för beräkningar av kreditbeslut. Detta gör det enklare och billigare för dig att komma igång med vår plattform.

Cycle

Prata med en av våra experter. Kontakta oss

Möt vår VD

Santander

Extend eKredit

Santander Bank är marknadsledande på Leasing vid bilköp. Den helt digitaliserade eKredit lösningen bygger på ett långt samarbete mellan Extend och Santander.

Läs mer om lösningen

Våra funktioner skapar kredithantering

Vi är finansbolagens webbshop, det vill säga att vi är front-end som innebär att du kan sälja dina tjänster genom partners och kan hantera affärer effektivt. Här kan du skapa erbjudanden, administrera regelverk för ränteberäkningar, sätta egna beslutsstödsmodeller och simuleringsmöjligheter för att finansbolaget eller partner skall kunna optimera affären. Extend hjälper till att göra det ekonomiskt rationellt och du som kund kan sätta upp egna kriterier för kreditbeslut. Eftersom Extend (tidigare under namnet Smartwork) verkat inom branschen i många år så kan vi arbetsflödet för processer och i slutändan skapar vi ett färdigt kreditavtal som finansbolag kan börja fakturera utifrån.

 Distributed decisions

Att ta ett beslut är enkelt. Att administrera och följa regelverk för kvalitetssäkring och uppföljning om varför beslut togs samt på vilka grunder beslutet togs, är svårare. Med Extends Distributed decision kan du sätta upp regelverk för hur beslut får tas (s.k. scoring modeller). Ge användare i hela organisationen redskap för att fatta beslut i realtid när man har kunden framför sig. Samtidigt lagras all känd data kring beslutet och vi säkerställer att underlagen finns att återskapa.

 eKredit™

eKredit™ vår mest avancerade tillämpning av ”integrerad form logic”. Vi har paketerat detta som en färdig tjänst för hantering av hela affärsprocessen för finansiella avtal, exempelvis hyresavtal, leasingavtal och hyrköpavtal. Vi hanterar beslutsprocessen hos kreditgivaren, kredittagaren samt arbetsprocessen för återförsäljaren av krediten.

 Form Design

Form Design handlar om traditionell design av blanketter. Vi designar normalt sett blanketter för digitalt bruk, men många blanketter är tillika juridiska handlingar och skall kunna skrivas ut exakt såsom utformningen är på skärm. Detta kräver både kunskap och rätt verktyg.

 Integrated Form Logic

Vi bygger in logik, kopplingar mot andra datakällor och samverkar med publika datatjänster. Allt detta för att bygga avancerade tillämpningar av affärsprocessen i samband med nyttjandet av digitala blanketter. Blanketter har ett juridiskt värde, vilket inte en ”vanlig” sida i ett IT-system har.

 Workflow

Använd Extend Workflow för att bygga upp arbetsflöden för digitala blanketter inom och utom din organisation. Attestflöden, godkännande och andra liknande steg är vanligt förekommande i ett arbetsflöde för blanketter. Alla blanketter lagras arkivbeständigt, både vad gäller formulärdesignen och innehållet (metadata) på våra servrar som finns i Sverige. Vi hanterar informationssäkerheten enligt ISO/IEC 27000.

 BankID

Vi använder BankID som signeringsmetod när blanketten skall signeras på ett juridiskt hållbart sätt.

 Printservice

Vi tillhandahåller tjänster för integrerade printfunktioner.

Få en kostnadsfri demo idag! Kontakta oss

Kunder

Våra kunder är beroende av att deras processer, administrativa och logistiska flöden är optimerade
och att vardagen fungerar problemfritt. Det har vi hjälpt dem med.

santander
nordea
ikano

Kontakta oss

Vi är ett företag byggt av seniora logistikexperter. Oavsett vilken fråga du har, slå oss en signal. Vi erbjuder bland annat strategisk expertrådgivning, implementation, processer, utbildning och självklart vidareutveckling och anpassning utifrån era behov.