Få en expertlösning för operativ lager & logistik

Med vår plattform får du tillgång till kraftfulla lösningar för såväl dig som för dina kunder.

Klättra i värdekedjan.

Extend är en komplett plattform för företag som hanterar tredje- och fjärdepartslogistiska tjänster. Vi hanterar alla klientfunktioner för en tjänstesäljande 3PL eller 4PL-verksamhet, vilket gör att din verksamhet kan bli en bättre leverantör och ser till att ni klättrar i värdekedjan.

Allt integrerat i samma plattform

Effektiva, och ibland kundunika, processer för produktion och maximalt kompetensutnyttjande, kunderna blir direktintegrerade och jobbar i samma plattform. Den totala overheadkostnaden per order blir bland de lägsta i branschen och fokus kan ligga på kärnverksamheten.

 

Kontinuitet. Kvalitet.

Många gånger är det avvikelser och olikheter i processer och genomförande som skapar problem med kvaliteten. Genom att Extend-plattformen erbjuder en rad enhetliga funktioner och processer, kan många uppdrag utföras på samma sätt och med samma typ av resurser.

Rätt fokus. Bättre kontroll.

Alla viktiga underlag för exempelvis debitering och inköp skapas per automatik av plattformen vilket gör att det administrativa arbetet kan fokusera på kontroll och uppföljning.

Omfattande. Utvalt.

Flexibiliteten i plattformen gör att många olika kunder kan hanteras i ett system på olika sätt. Det gör det enkelt och snabbt att kunna plocka in nya kunder utan att göra avkall på viktiga delar av leveransen.

Kom igång. Snabbt.

Att kunna erbjuda snabb implementering av komplexa uppdrag är ekonomiskt och ger trovärdighet mot en 3PL:ares kunder. Att snabbt kunna vara igång efter det att man fått förtroendet att hantera en kunds logistik är en av de viktigaste affärsmässiga fördelarna gentemot konkurrenter.

Artikelregister, integration och mer.
Ta reda på vad vi kan göra för dina kunder. Kontakta oss idag

Möt Martin, Implementations- och projektchef

Operativa tjänster till tredjepartslogistik

Titta närmare på våra funktioner som varje dag effektiviserar vardagen för 3PL:are. Våra tjänster mot tredjepartslogistiker möjliggör även många tilläggstjänster som kan erbjudas kunder. Några exempel på dessa är: hantering av kundunika processer (administrativt och operativt på lager), utökade bastjänster som exempelvis avropstjänster och fakturareskontra.

Orderhantering

Extends avancerade orderlogik är hjärtat och hjärnan i logistiksystemet. Orderlogik är en central funktion mellan köpare och säljare. Extends orderfunktioner fungerar på samtliga kanaler in i plattformen; EDI, webbshop, kundtjänst eller återförsäljare som integrerar mot Extend. Ett pris eller en rabatt räknas alltid på samma sätt och ett disponibelt saldo hanteras i realtid i samtliga kanaler.

Ledtidsberäkning & disponibilitetskontroll

Med Extend hanterar du beräknade och bekräftade tider på bland annat ordrar och inköp från leverantör, vilket möjliggör kontroll på varuflödet.

 WMS operations

Komplett funktionalitet för att hantera lager operationellt inklusive intag, uttag, inventering samt stöd för mobila enheter. Funktionen inkluderar även logik för plockkomposition på tex depåer, rutter, ordersammansättning osv. Även lagerläggning FIFO/FEFO samt etikettuppmärkning.


 Reskontra

En totalintegrerad reskontrahantering, helt automatiserat mot ordersystemet, kreditlimits m.m.

 VMI

Styrning av lager som fysiskt kontrolleras av kunder. Extends funktioner stödjer mängder av olika metoder för att hantera denna tjänst.

 Mobilt WMS gränssnitt

Extends avancerade lagerfunktioner. För de kunder som har omfattande lagerverksamhet i egen regi.


 Webbshop

Funktionalitet som rymmer hela plattformens bredd, bland annat disponibilitet, styra kunden till specifika lager per automatik, restorderhantering, hanteras och presenteras med responsive design. Till Webbshopen finns även admingränssnitt och möjlighet att anpassa layouten.

 Konsignationslager

Möjlighet att sätta upp flera lager som kan kontrolleras och hanteras i systemet precis på samma sätt som distributionscenter.

Bli expert på Konsignationslager

 Direktleveras

Optimera med inbyggd logik på; produkt/order/orderrad eller kvantitet som definierar om ordern skall tas från lager eller direkt från leverantör.


 Transportadministration

Transportadministration kan vara jobbigt att få på plats. Vi bygger in detta i din lösning så du inte behöver fundera på transporten. Säg bara vilka transportörer du vill jobba med så sköter vi resten. Extend har färdiga EDI-kopplingar och dokument till de största transportörerna.

 Service & retur ”Service 8a”

Servicehantering som möjliggör  kontroll på produkten från utskick – retur in på lager och  – ut till reparatör och  – tillbaka.

Saldokontroll

Med Extend får man kontroll på saldo på ett fantastiskt sätt. Disponibla saldon, fysiska saldon, spärrade och förväntade saldon.


 Ruttplanering/ Transportplaneraren

 Hantera alla steg från transportorder till leverans, visuellt följa och planera alla transportenheter som ni använder er av. Med mobilapplikation för återrapportering.

KPI & Dashboard

Du behöver information för att fatta rätt beslut. Extend KPI är samlingsnamnet på de delar som handlar om rapporter, styrdata, dashboards, loggningar eller liknande funktioner. Data behöver presenteras och hanteras på olika sätt beroende på vad det är för data och i vilket sammanhang den skall användas.

Läs mer om Analys & Rapportering

 Integration

Många av våra kunder integrerar såväl sina egna interna system som affärssystem som mot sina kunder och leverantörer. Att kunna integrera med andra system är viktigt och det är vi bra på! Vi har standardkopplingar till många olika system såsom Fortnox, Woocommerce men även till stora industriaktörer som Ica, Coop och Systembolaget.

Vi integrerar även system med EDI baserat på era krav i många olika format som exemplevis EDIFACT, XML och text. Vi har även stöd för många olika kommunikationssätt som exemplevis Web API:er och ftp.

Läs mer om Integration

 

Få en kostnadsfri demo idag! Kontakta oss

Kunder

Våra kunder är beroende av att deras processer, administrativa och logistiska flöden är optimerade
och att vardagen rullar problemfritt. Det har vi hjälpt dem med.

lagerservice

granada

Kontakta oss

Vi är ett företag byggt av seniora logistikexperter. Oavsett vilken fråga du har, slå oss en signal. Vi erbjuder bland annat strategisk expertrådgivning, implementation, processer, utbildning och självklart vidareutveckling och anpassning utifrån era behov.