Bli expert på Konsignationslager

Vi delar in funktionerna i plattformen utifrån processdelar och relationsobjekt. Här nedan avhandlas funktioner för konsignationslager, både hos kund och hos leverantör. Extends molnbaserad affärsprocessplattform skapar förutsättning för en avancerad relation mellan köpare och säljare som är en helt integrerad del av affärsprocessen. Extend har en avancerad lager och försörjningslogik som möjliggör hantering och kontroll av konsignationslager, både […]

Läs mer